اطلاعات تابلوهای شرکت تبلیغاتی رسش

به روز رسانی :  1394/02/17

 

مسیر

ردیف

آدرس تابلو

تصاویر

تاریخ رزرو

متراژ

آگهی

فعلی

همت

1

بزرگراه همت، پل کردستان، غرب به شرق

مشاهده عکس

94/05/11

75

ال جی

2

بزرگراه همت، پل کردستان، شرق به غرب

مشاهده عکس

94/05/18

70

ال جی

3

بزرگراه همت، غرب به شرق قبل از خروجی شریعتی

مشاهده عکس

94/03/20

37

درنا

صدر

4

بزرگراه صدر شرق به غرب تقاطع شریعتی بالای بام

مشاهده عکس

94/05/01-رزرو

54

سواروسکی

5

بزرگراه صدر غرب به شرق تقاطع شریعتی بالای بام

مشاهده عکس

94/05/01-رزرو

77

سواروسکی

 چمران 

حکیم

شیخ فضل اله

کردستان

6

بزرگراه چمران، شرق به غرب، بعد از پمپ بنزین ولنجک، جنب پل نمایشگاه

مشاهده عکس

94/05/01-رزرو

33

سواروسکی

7

بزرگراه چمران شرق به غرب پیشانی پل سواره نمایشگاه

مشاهده عکس

94/03/02

40

چین چین

8

بزرگراه چمران جنوب به شمال داخل لچکی ورودی همت شرق

مشاهده عکس

94/05/11-رزرو

33

سواروسکی

9

بزرگراه چمران، جنوب به شمال ، پل عابر پیاده مدیریت

مشاهده عکس

94/02/26

44

اسنوا

10

بزرگراه حکیم، مسیر شرق به غرب،پیشانی پل سواره رو کارگر

مشاهده عکس

94/02/24

60

-

11

بزرگراه حکیم، مسیرغرب به شرق،پیشانی پل سواره رو کارگر

مشاهده عکس

94/03/08

60

-

12

بزرگراه حکیم مسیر غرب به شرق بعداز بزرگراه یادگار امام

مشاهده عکس

94/03/10

77

چین چین

13

بزرگراه شیخ فضل اله نوری وسط لچکی ورودی به بزرگراه همت

مشاهده عکس

94/05/09-رزرو

48

سواروسکی

14

بزرگراه کردستان- شمال به جنوب- پل عابر قبل از همت

مشاهده عکس

94/05/11-رزرو

34

شاتل

15

بزرگراه کردستان- جنوب به شمال- پل عابر بعد از همت

مشاهده عکس

94/10/01

34

سامسونگ

امام علی

صیاد

باقری

16

بزرگراه امام علی- مسیر شمال به جنوب- پایین تر از همت

مشاهده عکس

94/02/24

48

-

17

بزرگراه صیاد- جنوب به شمال- پل سواره بالاتر از همت (پل گیلان)

مشاهده عکس

94/03/13

46

چین چین

18

بزرگراه باقری، جنوب به شمال، نرسیده به رسالت

مشاهده عکس

94/09/01

62

سامسونگ

19

بزرگراه باقری، شمال به جنوب، پل عابر پایین تر از رسالت

مشاهده عکس

94/05/11-رزرو

62

شاتل

یادگار

نیایش

20

بزرگراه یادگارامام ، شمال به جنوب پل عابر بعداز مرزداران (پل عابر خرمرودی)

مشاهده عکس

94/03/13

63

چین چین

21

بزرگراه یادگارامام ، جنوب به شمال پل عابر قبل از مرزداران (پل عابر خرمرودی)

مشاهده عکس

94/03/25

50

درنا

22

بزرگراه‏ نیایش، پیشانی پل سواره پاکنژاد، شرق به غرب

مشاهده عکس

94/02/26

62

جلیس

شهرک غرب

مفتح

نواب

23

شهرک غرب- پل عابر جنوب میدان صنعت- وجه جنوب

مشاهده عکس

94/03/13

62

چین چین

24

شهرک غرب- پل عابر جنوب میدان صنعت- وجه شمال

مشاهده عکس

94/05/11

63

ال جی

25

خیابان مفتح- به سمت سعدی- پیشانی پل انقلاب- شمال به جنوب

مشاهده عکس

94/05/25

30

نوین چرم

26

بزرگراه نواب- جنوب به شمال- بالاتر از پارک ولایت- مقابل فروشگاه قدس

مشاهده عکس

94/09/01

54

سامسونگ

جردن

جهان کودک

27

خيابان جردن، شمال به جنوب ، پاين تر از ميرداماد ، پل عابر

مشاهده عکس

94/04/04

28

درنا

28

خیابان جردن، جنوب به شمال ، پل عابر نرسیده به  میرداماد 

مشاهده عکس

94/05/11-رزرو

24

سواروسکی

29

خیابان جردن، شمال به جنوب، پایین تر از اسفندیاری

مشاهده عکس

94/11/11-رزرو

18

شاتل

30

چهارراه جهان کودک، ضلع شمال غربی

مشاهده عکس

94/02/26

24

جلیس

مطهری

31

مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، ضلع شمال غربی (دید از شمال)

مشاهده عکس

94/11/11-رزرو

16

شاتل

32

مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، ضلع شمال غربی ( دید از جنوب)

مشاهده عکس

94/04/10

16

درنا

الهیه

شریعتی

زعفرانیه

کامرانیه

33

خیابان شریعتی بالاتراز سیدخندان پل عابر مقابل پارک شریعتی (نرسیده به همت)

مشاهده عکس

94/04/01-رزرو

48

شاتل

34

خیابان شریعتی، جنوب به شمال، نرسیده به پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا

مشاهده عکس

94/02/26

16

نمایشگاه ساختمان

35

خیابان شریعتی- جنوب به شمال-داخل لچکی دوراهی قلهک

مشاهده عکس

94/11/10

24

سامسونگ

36

الهیه- تقاطع خیابان فرشته و نیلوفر- ضلع جنوب غربی

مشاهده عکس

94/03/20

15

درنا

37

خيابان افریقای شمالی ابتداي خيابان گلنار- روبروی مجتمع مدرن الهیه

مشاهده عکس

رزرو

15

-

38

زعفرانیه، تقاطع خیابان اعجازی (آصف) و خیابان زعفرانیه شمال به جنوب

مشاهده عکس

94/05/11-رزرو

13

سواروسکی

39

کامرانیه- خیابان پاشا ظهری- جنوب به شمال- نبش کوچه دژم خو 

مشاهده عکس

رزرو

15

مجتمع

40

کامرانیه شمالی، داخل لچکی ورودی خیابان فرمانیه (لواسانی)

مشاهده عکس

94/05/11-رزرو

15

سوارسکی

تهران-قم

41

تهران- قم، بین عوارضی تهران و فرودگاه مسیر رفت، پل عابر کیلومتر14- وجه اصلی+ وجه فرعی

مشاهده عکس

94/02/30

103 +   103

بانک شهر

42

تهران- قم، بین عوارضی تهران و فرودگاه مسیر برگشت، پل عابر کیلومتر14- وجه اصلی+ وجه فرعی

مشاهده عکس

94/02/10

103 +   103

زاگرس

مازندران

43

محور چالوس به نمک آبرود ،محدوده هچه رود، بیلبورد

وسط جاده - مقابل بازارچین

مشاهده عکس

94/07/01

62

عطاویچ

44

مسیر نمک آبرود ب چالوس،محدوده هچه رود،وسط

جاده بیلبوردمقابل بازار چین

مشاهده عکس

94/02/15

62

دراژه

45

محور چالوس به نمک آبرود، محدوده هچه رود، بیلبورد

وسط جاده - بیلبورد نرسیده به پلیس راه نمک آبرود

مشاهده عکس

94/07/01

62

سنگ عقیق