تعرفه بیلبورد 93

1393/05/13

 

مسیر

ردیف

آدرس تابلو

تصاویر

تاریخ رزرو

متراژ

آگهی

فعلی

همت

1

بزرگراه همت، پل کردستان، غرب به شرق

مشاهده عکس

93/05/01-رزرو

75

بانک شهر

2

بزرگراه همت، پل کردستان، شرق به غرب

مشاهده عکس

93/07/01

68

فامیلا

3

بزرگراه همت، شرق به غرب، قبل از پاسداران

مشاهده عکس

93/08/10

33

شاتل

4

بزرگراه همت، غرب به شرق قبل از خروجی شریعتی

مشاهده عکس

93/07/30-رزرو

37

سامسونگ

مدرس

5

بزرگراه مدرس، شمال به جنوب، پایین تر از همت، نرسیده به پل رسالت

مشاهده عکس

93/07/30-رزرو

41

سامسونگ

6

بزرگراه مدرس، شمال به جنوب 200 متر بعد از ورودی صدر به مدرس

مشاهده عکس

93/06/10-رزرو

50

چی توز

7

بزرگراه مدرس، جنوب به شمال نرسیده به خروجی صدر بالای

بام ساختمان

مشاهده عکس

93/07/01

50

فامیلا

صدر

8

بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی تابلوی دووجهی بالای بام

دارای چهار دید ( طبقه دوم اتوبان صدر دو مسر شرق و غرب، طبقه اول اتوبان صدر شرق به غرب، خیابان شریعتی جنوب به شمال)

مشاهده عکس

93/10/30

54

رادو

77

 چمران 

حکیم

9

بزرگراه چمران، شمال به جنوب، پایین تر از پل نیایش 300متر قبل از پل مدیریت

مشاهده عکس

93/06/20-رزرو

46

الی گشت

10

بزرگراه چمران، شرق به غرب، بعد از پمپ بنزین ولنجک، جنب پل نمایشگاه

مشاهده عکس

93/10/30

33

فامیلا-رادو

11

بزرگراه چمران جنوب به شمال داخل لچکی ورودی همت شرق

مشاهده عکس

93/10/30

33

کرمان موتور- رادو

12

بزرگراه حکیم، غرب به شرق، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از خروجی گیشا

مشاهده عکس

93/06/17

50

کرمان موتور

13

بزرگراه حکیم، غرب به شرق، پیشانی پل عابر خیابان گیشا

مشاهده عکس

93/07/30-رزرو

56

سامسونگ

14

بزرگراه حکیم، غرب به شرق، بعد از چمران، جنب پل کارگر

مشاهده عکس

93/07/01

50

فامیلا

امام علی

باقری

مطهری

15

بزرگراه امام علی، مسیر شمال به جنوب تقاطع بابایی

مشاهده عکس

93/06/01

52

فامیلا

16

بزرگراه امام علی، مسیر جنوب به شمال تقاطع بابایی

مشاهده عکس

93/07/15

52

بانک پاسارگاد

17

بزرگراه باقری، جنوب به شمال، نرسیده به رسالت

مشاهده عکس

93/07/30-رزرو

62

سامسونگ

18

خیابان میرزای شیرازی ، شمال به جنوب تقاطع مطهری (دید از شمال)

مشاهده عکس

93/08/15

16

شاتل

19

مطهری ، تقاطع میرزای شیرازی ، ضلع شمال غربی (دیداز جنوب)

مشاهده عکس

93/07/13

16


 

 

مسیر

ردیف

آدرس تابلو

---

تاریخ رزرو

متراژ

آگهی

فعلی

دروس

ولیعصر

شریعتی

زعفرانیه

20

دروس، ضلع شمال غربی میدان هدایت

مشاهده عکس

93/10/30

16

پیوگان-رادو

21

خیابان ولیعصر، تقاطع فاطمی

مشاهده عکس

93/05/31

16

درنا

22

زعفرانیه، تقاطع خیابان اعجازی (آصف) و خیابان زعفرانیه شمال به جنوب

مشاهده عکس

93/10/30

13

پیوگان

23

خیابان شریعتی، جنوب به شمال، نرسیده به پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا

مشاهده عکس

93/09/05

16

پیوگان

کردستان، ملاصدرا،

جهان کودک، جردن

24

بزرگراه کردستان، شمال به جنوب، پل عابر قبل از همت

مشاهده عکس

93/07/24

34

نوکیا

25

خیابان ملاصدرا، ضلع شمال شرقی تقاطع شیخ بهایی

مشاهده عکس

قابل اکران

19


26

چهارراه جهان کودک، ضلع جنوب غربی

مشاهده عکس

93/10/30

13

درنا-رادو

27

چهارراه جهان کودک، ضلع شمال غربی

مشاهده عکس

93/07/05

24

رایتل

28

خيابان جردن، شمال به جنوب ، پاين تر از ميرداماد ، پل عابر

مشاهده عکس

93/07/15

28

فامیلا

29

خیابان جردن، شمال به جنوب، پایین تر از اسفندیاری

مشاهده عکس

93/09/04

18

شاتل

30

خیابان جردن شمالی، ورودی الهیه، نبش کوچه گلنار

مشاهده عکس

93/05/31-رزرو

18

رستوران گیلانه

یادگار، نیایش ، اشرفی

31

بزرگراه یادگارامام ، شمال به جنوب پل عابر بعداز مرزداران (پل عابر خرمرودی)

مشاهده عکس

93/07/30

63

اقتصاد نوین

32

بزرگراه یادگارامام ، جنوب به شمال پل عابر قبل از مرزداران (پل عابر خرمرودی)

مشاهده عکس

93/07/30-رزرو

50

سامسونگ

33

بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل عابر مقابل تیراژه ، وجه شمال

مشاهده عکس

93/06/01

44

فامیلا

34

بزرگراه‏ نیایش، پل پاکنژاد، غرب به شرق

مشاهده عکس

93/07/30

62

اقتصاد نوین

 

 

مسیر

ردیف

آدرس تابلو

---

تاریخ رزرو

متراژ

آگهی

فعلی

آزادگان

35

بزرگراه آزادگان، شمال به جنوب، بعد از جاده مخصوص ، تابلوی اول

مشاهده عکس

93/07/30

77

فامیلا

اتوبان تهران-

کرج

36

اتوبان تهران-کرج، شرق به غرب مقابل اکباتان قبل از ستاری اولین

تابلو

مشاهده عکس

93/06/01

77

فامیلا

37

اتوبان تهران-كرج، شرق به غرب بعد از ستاري ، قبل از باكري مقابل اکباتان

مشاهده عکس

93/07/05

50

رایتل

38

اتوبان تهران-كرج، شرق به غرب بعد از پل شرقي استاديوم تابلوی اول

مشاهده عکس

93/06/20

53

نوکیا

اتوبان تهران- قم

39

تهران- قم، بين عوارضي تهران و فرودگاه مسير برگشت، پل عابر کیلومتر 14-

وجه اصلی + وجه فرعی

مشاهده عکس

93/06/31

103+

103

ساعت

40

تهران- قم، بين عوارضي تهران و فرودگاه مسير رفت، پل عابر کیلومتر 14-

وجه اصلی + وجه فرعی

مشاهده عکس

93/05/01- رزرو

103+

103

بانک شهر

جاده فرودگاه

41

اتوبان اختصاصی فرودگاه امام خمینی- بیلبورد چهارم

مشاهده عکس

قابل اکران

75

کرمان موتور

مازندران

42

مسیر چالوس به نمک آبرود، محدوده هچه رود، وسط جاده بیلبورد

مقابل مسترپیچ2وجهی

مشاهده عکس

93/06/15

هروجه

62

پانوراما

43

مسیر چالوس به نمک آبرود،محدوده هچه رود،وسط جاده بیلبورد

مقابل رستوران باران

مشاهده عکس

93/06/23

62

دراژه

44

مسیر نمک آبرود ب چالوس،محدوده هچه رود،وسط جاده بیلبورد

مقابل بازار چین

مشاهده عکس

93/07/31

62

بانک پاسارگاد

همت-نیایش-حکیم-شیخ فضل اله-کردستان-رسالت

45

پل همت آفریقا- وجه شرقی

مشاهده عکس

93/07/09

54

سوپرپایپ

46

نیایش پل فرحزادی شرق به غرب

مشاهده عکس

93/07/01

45

فامیلا

47

حکیم-غرب به شرق 100 متربعداز بزرگراه یادگار

مشاهده عکس

قابل اکران

75


48

شیخ فضل ا...- وسط لچکی دوراهی همت- شهرک غرب

مشاهده عکس

93/10/30

48

فامیلا-رادو

49

کردستان شمال به جنوب تقاطع آ.اس.پ

مشاهده عکس

93/07/03

32

بانک پاسارگاد

50

رسالت-شرق به غرب بعداز صیاد نبش ورودی شهیدعراقی

مشاهده عکس

93/07/01-رزرو

40

فامیلا