تعرفه بیلبورد 92

تعرفه تابلوهای اختصاصی
 
 

مسیر

ردیف

آدرس تابلو

----

تیپ تابلو

متراژ

همت

1

بزرگراه همت، پل کردستان، غرب به شرق

مشاهده عکس

افقی

71

2

بزرگراه همت، پل کردستان، شرق به غرب

مشاهده عکس

افقی

68

3

بزرگراه همت، شرق به غرب، قبل از پاسداران

مشاهده عکس

افقی

32

4

بزرگراه همت، غرب به شرق قبل از خروجی شریعتی

مشاهده عکس

افقی

36

مدرس

5

بزرگراه مدرس،  شمال به جنوب، پایین تر از آرش

مشاهده عکس

افقی

32

6

بزرگراه مدرس، شمال به جنوب، پایین تر از همت، نرسیده به پل رسالت

مشاهده عکس

افقی

40

7

بزرگراه مدرس، شمال به جنوب 200 متر بعد از ورودی صدر به مدرس

مشاهده عکس

افقی

48

8

بزرگراه مدرس،شمال به جنوب، پل عابر تقاطع میرداماد

مشاهده عکس

افقی

35

چمران- حکیم

9

بزرگراه چمران،جنوب‏ به‏ شمال، داخل‏ لچکی ، جنب‏ خروجی سئول

مشاهده عکس

افقی

32

10

بزرگراه چمران، شمال به جنوب، پایین تر از پل نیایش 300متر قبل از پل مدیریت

مشاهده عکس

افقی

45

11

بزرگراه چمران، شرق به غرب، بعد از پمپ بنزین ولنجک، جنب پل نمایشگاه

مشاهده عکس

افقی

32

12

بزرگراه چمران، شرق به غرب، مقابل نمایشگاه بعد از پل عابر

مشاهده عکس

عمودی

24

13

بزرگراه چمران جنوب به شمال داخل لچکی ورودی همت شرق

مشاهده عکس

افقی

30

14

بزرگراه حکیم، غرب به شرق، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از خروجی گیشا

مشاهده عکس

افقی

48

15

بزرگراه حکیم، شرق به غرب، مقابل پار ک پردیسان، تابلوی اول

مشاهده عکس

افقی

75

16

بزرگراه حکیم، غرب به شرق، پیشانی پل عابر کوی نصر

مشاهده عکس

افقی

54

17

بزرگراه حکیم، غرب به شرق، بعد از چمران، جنب پل کارگر

مشاهده عکس

افقی

48

امام علی، بابایی، باقری

18

بزرگراه امام علی، مسیر شمال به جنوب تقاطع بابایی

مشاهده عکس

افقی

50

19

بزرگراه امام علی، مسیر جنوب به شمال تقاطع بابایی

مشاهده عکس

افقی

50

20

تقاطع اتوبان بابایی و جاده هراز، شرق به غرب

مشاهده عکس

افقی

119

21

بزرگراه باقری، جنوب به شمال، پل روبروی مترو

مشاهده عکس

افقی

60

 

مسیر

ردیف

آدرس تابلو

---

تیپ ‏تابلو

متراژ

رسالت، کریمخان،آرژآنتین، سهروردی، مطهری

22

بزرگراه رسالت، نبش شهید عراقی

مشاهده عکس

افقی

40

23

خیابان کریمخان، پل عابر تقاطع آبان، غرب به شرق

مشاهده عکس

افقی

74

24

شمال میدان آرژانتین، ابتدای الوند

مشاهده عکس

افقی

15

25

خیابان سهروردی، مقابل آپادانا

مشاهده عکس

افقی

16

26

خیابان مطهری، شمال غربی تقاطع میرزای شیرازی، 3 وجهی

مشاهده عکس

افقی

45

دروس، ولیعصر، شریعتی

27

دروس، ضلع شمال غربی میدان هدایت

مشاهده عکس

عمودی

15

28

خیابان ولیعصر، تقاطع فاطمی

مشاهده عکس

افقی

15

29

زعفرانیه، تقاطع خیابان اعجازی (آصف) و خیابان زعفرانیه شمال به جنوب

مشاهده عکس

عمودی

12

30

خیابان شریعتی، جنوب به شمال، نرسیده به پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا

مشاهده عکس

عمودی

15

میردامادکردستا، ملاصدرا، جهان کودک، آفریقا،شرفی

31

میرداماد، شرق به غرب، پل عابر خیابان نفت

مشاهده عکس

افقی

24

32

تقاطع میرداماد، ولیعصر، سه وجهی گردان

مشاهده عکس

افقی

هر وجه 18

33

بزرگراه کردستان، شمال به جنوب، پل عابر قبل از همت

مشاهده عکس

افقی

45

34

خیابان ملاصدرا، ضلع شمال شرقی تقاطع شیخ بهایی

مشاهده عکس

افقی

18

35

چهارراه جهان کودک، ضلع جنوب غربی

مشاهده عکس

افقی

12.5

36

چهارراه جهان کودک، ضلع شمال غربی

مشاهده عکس

افقی

22

37

خيابان جردن، شمال به جنوب ، پاين تر از ميرداماد ، پل عابر

مشاهده عکس

افقی

24

38

خیابان جردن، پل عابر قبل از میرداماد، شمال به جنوب

مشاهده عکس

افقی

27

39

خیابان جردن، شمال به جنوب، پایین تر از اسفندیاری

مشاهده عکس

عمودی

15

40

خیابان جردن شمالی، ورودی الهیه، نبش کوچه گلنار

مشاهده عکس

افقی

15

41

بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل عابر مقابل تیراژه ، وجه شمال

مشاهده عکس

افقی

45

 

مسیر

ردیف

آدرس تابلو

---

تیپ ‏تابلو

متراژ

یادگار، نیایش، شهرک غرب

42

بزرگراه‏ یادگار، پل عابرخرم رودی، شمال به جنوب

مشاهده عکس

افقی

63

43

بزرگراه ‏یادگار، شمال به جنوب، قبل از حکیم

مشاهده عکس

افقی

75

44

بزرگراه یادگار، جنوب به شما، نرسیده به خروجی نیایش شرق

مشاهده عکس

افقی

75

45

بزرگراه‏ نیایش، پل پاکنژاد، غرب به شرق

مشاهده عکس

افقی

60

46

شهرک غرب، میدان صنعت، ضلع شمال شرقی

مشاهده عکس

افقی

32

آزادگان، تهران-کرج، کرج

47

بزرگراه آزادگان، شمال به جنوب، بعد از جاده مخصوص ، تابلوی اول

مشاهده عکس

افقی

75

48

اتوبان تهران-کرج، شرق به غرب ابتدای اتوبان، بعد از پل سواره، تابلوی اول

مشاهده عکس

افقی

75

49

اتوبان تهران-كرج، شرق به غرب بعد از ستاري ، قبل از باكري

مشاهده عکس

افقی

57

50

اتوبان تهران-كرج، شرق به غرب بعد از پل شرقي استاديوم

مشاهده عکس

افقی

57

51

کرج، سه راه طالقانی به سمت میدان سپاه، نبش کسری( مسیر رفت)

مشاهده عکس

افقی

66

تهران-قم

52

تهران- قم، بين عوارضي تهران و فرودگاه مسير رفت و برگشت، پل عابر كيلومتر

16

مشاهده عکس

افقی

100

53

تهران- قم، بين عوارضي تهران و فرودگاه مسير برگشت کیلومتر 4

مشاهده عکس

افقی

100

54

تهران- قم، بين عوارضي تهران و فرودگاه مسير رفت، پل عابر کیلومتر 14

مشاهده عکس

افقی

100

بومهن

55

ابتدای بومهن، شرق به غرب، پل عابر (3تابلوی 36متری کنارهم)

مشاهده عکس

­­-

108

56

ابتدای بومهن، غرب به شرق، پل عابر (3تابلوی 36متری کنارهم)

مشاهده عکس

-

108

مازندران

57

ورودی چالوس، ابتدای کمربندی نوشهر

مشاهده عکس

-

200

58

مسیر چالوس به نمک آبرود، محدوده هچه رود، وسط جاده بیلبورد مقابل مسترپیچ

مشاهده عکس

-

هروجه 60

59

مسیر چالوس به نمک آبرود،محدوده هچه رود،وسط جاده بیلبورد مقابل رستوران باران

مشاهده عکس

-

هروجه 60