اطلاعات تابلوهای شرکت تبلیغاتی رسش

 

به روز رسانی :  1394/11/21

 

مسیر

کد

ردیف

آدرس تابلو

تصاویر

تاریخ رزرو

متراژ

آگهی فعلی

همت

B1

1

بزرگراه همت ، بعد از چمران ،تابلوی اول، غرب به شرق

مشاهده عکس

94/12/01

66

فرش فرهی

B2

2

بزرگراه همت، ورودی پاسداران ،شرق به غرب

مشاهده عکس

95/04/31

33

گوچی

M1

3

بزرگراه همت ، نرسیده به صیاد ، پل سواره هروی ، شرق به غرب

مشاهده عکس

95/01/21

57

شاتل

M2

4

بزرگراه همت ، بعد از صیاد ، پل سواره هروی ، غرب به شرق

مشاهده عکس

94/11/29

57

فرش فرهی

P1

5

بزرگراه همت ،حدفاصل جنت آباد و پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق

مشاهده عکس

95/01/21

42

شاتل

مدرس

B3

6

بزرگراه مدرس، پایین تر از بلوار آرش(اسفندیاری)، شمال به جنوب

مشاهده عکس

94/12/05

32

لنوو

P2

7

بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال، (راست)

مشاهده عکس

94/11/30

51

کوهلر

P3

8

بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال (چپ)

مشاهده عکس

94/11/30

51

کوهلر

O

9

بزرگراه مدرس،جنب پارك وي، جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/04/31

28

گوچی

O

10

 مدرس، پل رسالت، شمال به جنوب، پل سواره

مشاهده عکس

95/02/09

60

ویستا بست

صدر

O

11

بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ، شرق به غرب

مشاهده عکس

94/11/30 -رزرو

55

سرتینا

O

12

بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ، غرب به شرق

مشاهده عکس

94/11/30 -رزرو

79

سرتینا

 چمران 

B4

13

بزرگراه چمران، جنب پل سئول- یادگار، جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/04/31

63

گوچی

O

14

بزرگراه چمران شرق به غرب پیشانی پل سواره نمایشگاه

مشاهده عکس

94/11/13

40

جلیس

حکیم- ستاری

M18

15

بزرگراه حکیم ، نرسیده به خروجی ستاری شمال مقابل فروشگاه کوروش، شرق به غرب

مشاهده عکس

95/01/26

47

ویستا بست

M7

16

بزرگراه حکیم، بعد از ستاری مقابل فروشگاه کوروش ، غرب به شرق

مشاهده عکس

94/11/21

57

هاوال

P4

17

بزرگراه حکیم پل عابر بلوار اباذر، شرق به غرب

مشاهده عکس

94/11/13

47

کوهلر

P5

18

بزرگراه ستاری ، تقاطع بلوار فردوس، شمال به جنوب

مشاهده عکس

94/11/21

58

هاوال

P6

19

بزرگراه ستاری ، تقاطع بلوار فردوس، جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/01/31

66

ویستا بست

شیخ فضل اله

M5

20

بزرگراه شیخ فضل اله ، پایین تراز میدان صنعت ،پل سواره قبل از همت ، شمال به جنوب

مشاهده عکس

94/11/21

47

هاوال

M6

21

بزرگراه شیخ فضل اله ،پل سواره بعد از همت ، جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/01/27

41

شاتل

P7

22

بزرگراه شیخ فضل اله ،پل سواره یادگار، جنوب به شمال

مشاهده عکس

94/11/21

60

هاوال

سعادت آباد-یادگار-نیایش-کردستان

P18

23

بزرگراه یادگار امام ، بالاتر از نیایش پل سواره خروجی میدان سرو ،جنوب به شمال

مشاهده عکس

94/11/12

50

فرهنگی

B5

24

بزرگراه یادگار امام ، بعد از مرزداران، نرسیده به خروجی حکیم ،جنوب به شمال(تابلوی اول)

مشاهده عکس

94/11/21

75

فرش فرهی

O

25

یادگار امام، شمال به جنوب، بعد از حکیم نرسیده به مرزداران، پل عابر

مشاهده عکس

95/04/09

61

هاوال

B6

26

بزرگراه نیایش، بعد از چمران، قبل از پل سواره فرهنگ، شرق به غرب

مشاهده عکس

94/11/30

37

کوهلر

P8

27

بزرگراه نیایش، نرسیده به خیابان ولیعصر، غرب به شرق

مشاهده عکس

95/02/31

47

ویستابست

P9

28

بزرگراه کردستان،پل عابر تقاطع آ اس پ ، جنوب به شمال

مشاهده عکس

94/11/29

56

فرش فرهی

فرحزادی - صادقیه

B7

29

شهرک غرب ، بعد از میلاد نور، تقاطع ایوانک

مشاهده عکس

95/01/31

26

رستوران آرن

M8

30

صادقیه ، خیابان آیت اله کاشانی ، تقاطع خیابان اباذر، شرق به غرب

مشاهده عکس

94/11/11

53

فرهنگی

M9

31

صادقیه ،خیابان آیت اله کاشانی ، تقاطع خیابان اباذر، غرب به شرق

مشاهده عکس

94/11/30

57

فرش فرهی

ولی عصر- جردن - حقانی

M19

32

خیابان ولیعصر، پیشانی پل سواره همت، وجه جنوب

مشاهده عکس

95/02/29

47

فرش فرهی

O

33

خیابان جردن نبش خیابان شهید ستاری، شمال به جنوب

مشاهده عکس

94/11/18

18

محیط آرا

O

34

چهارراه جهان کودک، ضلع شمال غربی (تقاطع جردن و حقانی)

مشاهده عکس

95/01/31

24

فرش فرهی

الهیه -ولنجک - دزاشیب - اندرزگو-فرمانیه

B8

35

الهیه، خیابان آفریقای شمالی، نبش خیابان مریم شرقی، دید روبرو

مشاهده عکس

95/04/31

21

گوچی

B9

36

ولنجک، خیابان یمن، ضلع شمال شرقی تقاطع مقدس اردبیلی

مشاهده عکس

94/12/03

19

گوچی

B10

37

مسیر میدان قدس به نیاوران (خیابان دزاشیب)،قبل از ورودی فرمانیه

مشاهده عکس

95/04/31

19

فرش فرهی

B11

38

بلوار اندرزگو، نبش خیابان دانیالی، شرق به غرب

مشاهده عکس

94/12/01

38

گوچی

M3

39

بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب

مشاهده عکس

 94/11/10

38

هاوال

M4

40

بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، غرب به شرق

مشاهده عکس

95/04/31

21

فرهنگی

امام علی

P17

41

بزرگراه امام علی، پل عابر بعد از جانبازان (گلبرگ) ، شمال به جنوب

مشاهده عکس

95/05/15

47

آقای فرش

M15

42

بزرگراه امام علی، نرسیده به همت ، شمال به جنوب

مشاهده عکس

95/01/26

47

ویستابست

M16

43

بزرگراه امام علی، بالاتر از همت ، جنوب به شمال

مشاهده عکس

94/11/21

60

هاوال

صیاد

M12

44

بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوب

مشاهده عکس

95/01/22

57

ویستابست

O

45

صیاد شیرازی، بعد از پل هروی جنب خروجی پاسداران، شمال به جنوب

مشاهده عکس

94/11/15

62

شاتل

O

46

 صیاد شیرازی، بالاتر از همت جنب خروجی هروی، پل عابر، جنوب به شمال،

مشاهده عکس

95/02/12

62

اردک چوبی

رسالت

B12

47

بزرگراه رسالت، جنب پل سواره رو بنی هاشم، غر ب به شرق

مشاهده عکس

94/11/23

30

هاوال

P10

48

بزرگراه رسالت، پل عابر چهارراه مجیدیه ، شرق به غرب

مشاهده عکس

94/12/01

41

آقای فرش

P11

49

بزرگراه رسالت،پل عابر چهارراه مجیدیه ، غرب به شرق

مشاهده عکس

95/01/31

41


باقری

B13

50

بزرگراه باقری ، تقاطع خیابان 196 شرقی، جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/02/12

17

شاتل

P16

51

بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 ،دلاوران، شمال به جنوب

مشاهده عکس

94/11/21

41

آیسا مبل

M10

52

بزرگراه باقری، نرسیده به فرجام ،تقاطع 182 ، شمال به جنوب

مشاهده عکس

94/11/26

53

فرش فرهی

M11

53

بزرگراه باقری، بالاتر از فرجام ،تقاطع 182 ، جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/05/14

53

سامسونگ

آرژانتین-کریم خان_ هفت تیر

B14

54

میدان آرژانتین،خیابان احمد قصیر (بخارست) ،نبش شانزدهم، ضلع شمال شرقی

مشاهده عکس

94/12/26

16

شاتل

P12

55

خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غرب

مشاهده عکس

95/04/16

62

فرهنگی

P13

56

خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق

مشاهده عکس

95/01/31

74

شاتل

B15

57

 میدان هفت تیر،جنب درب مترو ، شمال به جنوب

مشاهده عکس

95/02/23

32

فرش فرهی

افسریه

P14

58

بزرگراه بسیج،پل عابر 20 متری افسریه (سر آهنگ)، شمال به جنوب

مشاهده عکس

قابل اکران-رزرو

38

کالا شهر

نواب

M17

59

بزرگراه نواب ،پل سواره کمیل ، شمال به جنوب

مشاهده عکس

95/05/14

56

سامسونگ

ری

P15

60

خیابان امین حضور، روبروی مسجد همدانیها، جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/02/15

35

فرش فرهی

تهران-کرج

B16

61

اتوبان تهران-کرج، جنب پل غربی استادیوم آزادی، شرق به غرب

مشاهده عکس

94/11/21

78

هاوال

تهران- قم

O

62

تهران- قم، بین عوارضی تهران و فرودگاه مسیر رفت، پل عابر کیلومتر14- وجه اصلی+ وجه فرعی

مشاهده عکس

94/12/01- رزرو

103 + 103

ویستابست

O

63

تهران- قم، بین عوارضی تهران و فرودگاه مسیر برگشت، پل عابر کیلومتر14- وجه اصلی+ وجه فرعی

مشاهده عکس

94/12/01- رزرو

103 + 103

ویستابست

مازندران

O

64

محور چالوس به نمک آبرود ،محدوده هچه رود، بیلبورد وسط جاده - مقابل بازارچین

مشاهده عکس

قابل اکران

62

هوم کر

O

65

محور نمک آبرود به چالوس، محدوده هچه رود، بیلبورد وسط جاده مقابل بازار چین

مشاهده عکس

94/10/25

62

شاتل

O

66

محور چالوس به نمک آبرود، محدوده هچه رود، بیلبورد وسط جاده - بیلبورد نرسیده به پلیس راه نمک آبرود

مشاهده عکس

قابل اکران

62

سنگ عقیق

*دارای بیش از 100 پیکره تابلو تبلیغاتی در سطح استان مازندران*