اطلاعات جامع رسانه های محیطی شرکت تبلیغاتی رسش در شهر تهران
مسیر

ردیف

کد

آدرس تابلو

نوع تابلو

متراژ


همت

1

B4

بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرق

بیلبورد

94


2

V1

بزرگراه همت ، بعد از چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرب

بیلبورد

73


3

B5

بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرق

بیلبورد

52


4

N1

بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب

 پل عابر

76


5

N2

بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق

 پل عابر

104


6

T1

بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق

 پل عابر

41


7

B3

بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ، شرق به غرب

بیلبورد

38


8

G1

بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب

 پل عابر

68


9

G2

بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق

 پل عابر

68


10

H1

بزرگراه همت ، بعد از امام علی، قبل از خروجی هنگام ، غرب به شرق

بیلبورد

37


مدرس

11

H2

بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمال

بیلبورد

64


12

T2

بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال

 پل عابر

63


13

H3

بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوب

بیلبورد

50


14

B2

بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوب

بیلبورد

25


15

L1

بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمال

بیلبورد

62


صدر

16

B1

بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرق

بیلبورد

33


17

O

بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، شرق به غرب

بیلبورد

56


بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، غرب به شرق

79


چمران

18

L2

بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شرق به غرب

بیلبورد

33


19

O

بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شرق به غرب

 پل سواره

40


20

T3

بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال

 پل عابر

56


21

H4

بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال

بیلبورد

33


22

V2

بزرگراه چمران، مسیر شمال به جنوب بعد از خروجی آتی ساز

بیلبورد

26


نیایش

23

L4

بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)، شرق به غرب

بیلبورد

51حکیم

24

V3

بزرگراه حکیم ، خروجی چمران جنوب داخل لچکی ، غرب به شرق

بیلبورد

50


25

H5

بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق

بیلبورد

50


26

G3

بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غرب

پل عابر

62


27

G4

بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق

پل عابر

62


28

B6

بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ، شرق به غرب

بیلبورد

33


حکیم

29

L3

بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرب

بیلبورد

52


رسالت

30

L5

بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرب

بیلبورد

50


31

B7

بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده، قبل از سیدخندان، غرب به شرق

بیلبورد

39


32

T6

بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غرب

پل عابر

63


33

T7

بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرق

پل عابر

47


کردستان

34

G8

بزرگراه کردستان،پایین تر از حکیم، تقاطع خیابان 35، شمال به جنوب

پل عابر

39


35

G9

بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان 35، جنوب به شمال

پل عابر

47


 شیخ فضل اله

36

V9

بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمال

بیلبورد

37


37

T5

بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمال

پل سواره

59


سعادت آباد

38

G7

سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمال

پل عابر

47


شهرک غرب

39

L7

شهرک غرب، ضلع جنوب غربی میدان صنعت

بیلبورد

34


40

V8

شهرک غرب، خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول)

بیلبورد

20


الهیه

41

B9

الهیه ، خیابان فرشته تقاطع نیلوفر ، ضلع جنوب شرقی

بیلبورد عمودی

16


42

H9

آفریقا شمالی ، ورودی الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار)

بیلبورد

18


اندرزگو

43

B10

بلوار اندرزگو ، تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی گردان)

بیلبورد

(16)3


کامرانیه

44

H10

خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی)

بیلبورد عمودی

16


45

V6

خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمال

بیلبورد عمودی

16


نیاوران

46

V5

 نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین نبش ، خیابان رفیعی، غرب به شرق

بیلبورد عمودی

19


اندرزگو

47

G5

بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب

 پل عابر

38


48

G6

بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق

 پل عابر

38


جردن

49

L6

بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقی

بیلبورد

1650

V7

بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمال

بیلبورد عمودی

19


پاسداران

51

L9

خیایان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(06)

بیلبورد عمودی

22


دروس

52

H11

دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربی

بیلبورد عمودی

16


شریعتی

53

H12

خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمال

بیلبورد عمودی

16


54

G13

خیابان شریعتی ، نرسیده به طالقانی ، شمال به جنوب

پل عابر

49


بهشتی

55

V10

خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربی

بیلبورد

16


مطهری

56

H7

مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال)

بیلبورد

16


57

H8

مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از جنوب)

بیلبورد

16


58

H15

مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از غرب)

بیلبورد

16


کریمخان

59

T8

خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غرب

پل عابر

56


60

T9

خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق

پل عابر

56


ستاری

61

B11

بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوب

بیلبورد

26


62

T4

بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال

پل عابر

64


باکری

63

H6

بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوب

بیلبورد

33


اشرفی اصفهانی

64

V4

بزرگراه اشرفی اصفهانی ، مقابل مرکز خرید تیراژه، شمال به جنوب

بیلبورد عمودی

16


65

N3

 بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوب

پل عابر

64


تهران کرج

66

H14

اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، حد فاصل پل سواره روی ستاری و باکری

بیلبورد

51


67

V11

اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به ستاری(تابلوی چهارم)

بیلبورد

92


جاده مخصوص

68

B16

جاده مخصوص کرج کیلومتر 5 پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غرب

پل عابر

38


نواب

69

N4

بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوب

پل سواره

56


70

T13

بزرگراه نواب ، پل عابر خیابان صفدری ، شمال به جنوب

پل عابر

62


آزادی

71

N6

خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غرب

پل عابر

63


72

N7

خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرق

پل عابر

64


انقلاب

73

T10

خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غرب

پل عابر

27


74

T11

خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرق

پل عابر

27


جمهوری

75

B8

 خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین

بیلبورد عمودی

16


76

L8

خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادی

بیلبورد عمودی

16


امین حضور

77

T14

امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمال

پل عابر

35


مصطفی خمینی

78

D11

خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروس

پل عابر

31


میدان رازی

79

L10

میدان رازی (میدان گمرک) ، سازه اول

بیلبورد

14


80

L11

میدان رازی (میدان گمرک) ، سازه دوم

بیلبورد

14 صیاد

81

G10

بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوب

پل عابر

56


امام علی

82

B12

بزرگراه امام علی شمال به جنوب پل سواره جانبازان (گلبرگ)

پل سواره

44


83

H13

بزرگراه امام علی، شمال به جنوب، داخل لچکی خروجی صدر غرب

بیلبورد

50


84

G11

بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمال

پل سواره

48


85

G12

بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال

 پل عابر

42


بابایی

86

B15

بزرگراه بابایی غرب به شرق پل عابر باغ پرندگان قبل از ورودی هنگام

پل عابر

40


87

N8

بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غرب

پل عابر

56


بابایی

88

N9

بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرق

پل عابر

56


باقری

89

N5

بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 ،دلاوران، شمال به جنوب

پل عابر

41


پیروزی

90

N10

خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرق

پل عابر

41


91

N11

خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غرب

پل عابر

41


بسیج

92

B13

بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتی

پل عابر

38


93

B14

بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتی

پل عابر

38


94

T12

بزرگراه بسیج، روبروی 20 متری افسریه، شمال به جنوب

پل عابر

38


تهران-قم

95

G1

اتوبان تهران-قم ،مسير رفت ، بعد از فرودگاه كيلومتر 35

بیلبورد

110


96

G2

اتوبان تهران-قم ،مسير رفت ، بعد از فرودگاه كيلومتر ٤٠

بیلبورد

110


مازندران

97

M1

جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار دید از تهران 

بیلبورد

74


98

M2

جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار دید از شمال

بیلبورد

62


99

M3

 جاده چالوس قبل از مرزن آباد دید از تهران

پل عابر

99


100

M4

 جاده چالوس بعد از مرزن آباد دید از شمال 

پل عابر

99


101

M5

جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از شمال

بیلبورد

62


102

M8

جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از تهران

بیلبورد

62


103

M6

متل قو مقابل مجتمع برلیان، شرق به غرب

بیلبورد

52


104

M7

متل قو مقابل مجتمع برلیان، غرب به شرق

بیلبورد

52


مازندران

105

M9

اتوبان مرزن آباد - چالوس - دید از تهران

بیلبورد

60


106

M10

اتوبان مرزن آباد - چالوس - دید از شمال

بیلبورد

60


الهیه

107

L1

الهیه، ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالی

CLB

6


108

L2

الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه - 4 سازه

CLB

6-   

4


109

L3

الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، تقاطع شریفی منش 

CLB

6


110

L4

الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به شریعتی - 2 سازه

CLB

6-   

2


111

L5

الهیه، خیابان فرشته، تقاطع خیابان نیلوفر و مریم - 2 سازه

CLB

6-   

2


112

L6

الهیه، خیابان فرشته، مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری - 2 سازه

CLB

6-   

2


113

L7

الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی - 3 سازه

CLB

6-   

3


114

L8

الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان آقا بزرگی

CLB

6


115

L9

الهیه ، پل رومی ، نبش خیابان شریفی منش و اکبری ، نرسیده به شریعتی - 2 سازه

CLB

6-   

2


نیاوران

116

L10

نیاوران، مسیر غرب به شرق، نبش کوچه سعیدی - 2 سازه

CLB

6-   

2


117

L11

نیاوران، شرق به غرب، نرسیده به میدان یاسر، نبش کوچه چراغی

CLB

6


118

L12

نیاوران، ضلع شمال غربی میدان یاسر - 2 سازه

CLB

6-   

2


تجریش

119

L13

تجریش ، خیابان دزاشیب ، نبش اعلم (جنب مرکز تجاری شمرون)

CLB

6


کامرانیه

120

L14

کامرانیه، مسیر جنوب به شمال، تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب - 2 سازه

CLB

6-   

2


فرمانیه

121

L15

خیابان فرمانیه ،لواسانی، بین خیابان آبکوه چهارم و خیابان وطن پور - 2 سازه

CLB

6-   

2


اندرزگو

122

L16

بلوار اندرزگو، فرمانیه، مسیر شرق به غرب ، نبش کوچه سیمین دخت

CLB

6


123

L17

بلوار اندرزگو، مسیر شرق به غرب ،خیابان صالحی

CLB

6


124

L18

بلوار اندرزگو ،فرمانیه، مسیر شرق به غرب، نبش کوچه سعیدی - 2 سازه

CLB

6-   

2


125

L19

بلوار اندرزگو ،فرمانیه، نبش کوچه ثروتی

CLB

6


    جردن (آفریقا)

126

L20

جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال ،نبش خیابان گل افشان - 2 سازه

CLB

6-   

2


127

L21

جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال، تقاطع کوچه آناهیتا، ضلع شمال شرقی

CLB

6


زعفرانیه

128

L22

خیابان زعفرانیه، مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان ،ضلع جنوب غربی - 4 سازه

CLB

6-   

4


129

L23

زعفرانیه ، میدان الف ، ابتدای خیابان مقدس اردبیلی روبروی شیرینی الف - 2 سازه

CLB

6-   

2


زعفرانیه

130

L24

زعفرانیه خيابان الف شمال دوربرگردان میدان الف - 2 سازه

CLB

6-   

2


 ولنجک

131

L25

ولنجک، نبش خیابان بیست و یکم

CLB

6


132

L26

ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم - 3 سازه

CLB

6-   

3


 پارک وی

133

L27

چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی - 3 سازه

CLB

6-   

3


134

L28

چهارراه پارک وی، ضلع جنوب غربی - 3 سازه

CLB

6-   

3


ولیعصر

135

L29

خیابان ولیعصر ، تقاطع زرشت - 3 سازه

CLB

6-    

3


136

L30

خیابان ولی عصر ، نرسیده به پارک وی ، روبروی صدا و سیما

CLB

6


 میدان عطار

137

L31

میدان عطار به سمت میرداماد، خیابان نجفی مقدم، جنب درب باشگاه تنیس استقلال - 2 سازه

CLB

6-   

2


پاسداران

138

L32

خیابان پاسداران ، ابتدای خیابان اختیاریه جنوبی - 2 سازه

CLB

6-   

2


139

L33

خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ، روبروی خیابان اقدسیه - 2 سازه

CLB

6-   

2


140

L34

پاسداران ، میدان نوبنیاد - 2 سازه

CLB

6-   

2


اقدسیه

141

L35

اقدسیه، غرب به شرق، نرسیده به آجودانی ( سباری)، تقاطع نسترن، ضلع جنوب غربی -2 سازه

CLB

6-   

2


شریعتی

142

L36

 شریعتی ، مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی - 3 سازه

CLB

6-   

3


بهشتی

143

L37

بهشتی ورودی بزرگراه مدرس - 2 سازه

CLB

6-   

2


سهروردی

144

L38

سهروردی ، روبروی آپادانا شمالی ،نبش کوچه محبی

CLB

6


سعادت آباد

145

L39

سعادت آباد ، میدان کاج ،ضلع جنوب غربی - 3 سازه

CLB

6-   

3


146

L40

سعادت آباد ، انتهای بلوار 24 متری ، تقاطع خیابان دشت بهشت

CLB

6


سعادت آباد

147

L41

سعادت آباد ، میدان شهرداری(میدان قیصر امین پور) ، ضلع جنوب غربی - 2 سازه

CLB

6-   

2


148

L42

سعادت آباد تقاطع لچکی خیابان سی و هشتم

CLB

6


شهرک غرب

149

L43

شهرک غرب ، ایران زمین، جنب فروشگاه شهروند

بیلبورد

12


150

L44

شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی - 3 سازه

CLB

6-   

3


پونک

151

L45

میدان پونک ، ضلع شرقی میدان - 3 سازه

CLB

6-   

3


امیرآباد

152

L46

امیرآباد شمالی نبش کوچه فرشی مقدم ،روبروی کوی دانشگاه

CLB

6


تهرانپارس

153

L47

فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان - 4 سازه

CLB

6-   

4


گلبرگ

154

L48

گلبرگ ، نرسیده به هفت حوض

CLB

6


رسالت

155

L49

رسالت بعد از پل سید خندان بعد از خیابان دبستان

CLB

6