اطلاعات تابلوهای شرکت تبلیغاتی رسش

 

به روز رسانی :  1394/04/31

 

مسیر

کد

ردیف

آدرس تابلو

تصاویر

تاریخ رزرو

متراژ

آگهی فعلی

همت

R1

1

بزرگراه همت، پل کردستان، غرب به شرق

مشاهده عکس

94/05/11

75

ال جی

R1

2

بزرگراه همت، پل کردستان، شرق به غرب

مشاهده عکس

94/05/18

70

نمایشگاه مبلمان

O

3

بزرگراه همت، غرب به شرق قبل از خروجی شریعتی

مشاهده عکس

94/05/05

37

نوشیدنی

R2

4

بزرگراه همت ، شرق به غرب ، نرسیده به صیاد ، پل سواره هروی

مشاهده عکس

94/05/15

56

هتل داریوش

R2

5

بزرگراه همت ، غرب به شرق، بعد از صیاد ، پل سواره هروی

مشاهده عکس

94/05/15

56

گلرنگ

صدر

O

6

بزرگراه صدر شرق به غرب تقاطع شریعتی بالای بام

مشاهده عکس

94/05/01-رزرو

54

سوآچ

O

7

بزرگراه صدر غرب به شرق تقاطع شریعتی بالای بام

مشاهده عکس

94/05/01-رزرو

77

سوآچ

 چمران 

O

8

بزرگراه چمران، شرق به غرب، بعد از پمپ بنزین ولنجک، جنب پل نمایشگاه

مشاهده عکس

94/05/11-رزرو

33

رادو

O

9

بزرگراه چمران شرق به غرب پیشانی پل سواره نمایشگاه

مشاهده عکس

94/05/25

40

نیلپر

O

10

بزرگراه چمران جنوب به شمال داخل لچکی ورودی همت شرق

مشاهده عکس

94/05/11-رزرو

33

سوآچ

O

11

بزرگراه چمران، جنوب به شمال ، پل عابر پیاده مدیریت

مشاهده عکس

94/05/12

44

نمایشگاه مبلمان

حکیم

شیخ فضل اله

R2

12

بزرگراه حکیم،غرب به شرق نرسیده به خروجی ستاری شمال

مشاهده عکس

94/05/15

56

بیمه رازی

O

13

بزرگراه حکیم مسیر غرب به شرق بعداز بزرگراه یادگار امام

مشاهده عکس

94/05/12

77

نمایشگاه مبلمان

R2

14

بزرگراه شیخ فضل اله ، شمال به جنوب ،پایین تراز میدان صنعت ،پل سواره قبل از اتوبان همت

مشاهده عکس

94/05/15

46

رنو

R2

15

بزرگراه شیخ فضل اله ، جنوب به شمال،پایین تراز میدان صنعت ،پل سواره بعد از اتوبان همت

مشاهده عکس

94/05/15

41

ویستابست

O

16

بزرگراه شیخ فضل اله نوری وسط لچکی ورودی به بزرگراه همت

مشاهده عکس

94/05/09-رزرو

48

رادو

شهرک غرب

R1

17

شهرک غرب- پل عابر جنوب میدان صنعت- وجه جنوب

مشاهده عکس

94/05/12

62

نمایشگاه مبلمان

R1

18

شهرک غرب- پل عابر جنوب میدان صنعت- وجه شمال

مشاهده عکس

94/05/11-رزرو

63

ال جی

یادگار

نیایش

R1

19

بزرگراه یادگارامام ، شمال به جنوب پل عابر بعداز مرزداران (پل عابر خرمرودی)

مشاهده عکس

94/05/12

63

نمایشگاه مبلمان

R1

20

بزرگراه یادگارامام ، جنوب به شمال پل عابر قبل از مرزداران (پل عابر خرمرودی)

مشاهده عکس

94/05/15

50

نیلپر

R1

21

بزرگراه‏ نیایش، پیشانی پل سواره پاکنژاد، شرق به غرب

مشاهده عکس

94/05/12-رزرو

62

نمایشگاه مبلمان

کردستان

R1

22

بزرگراه کردستان- شمال به جنوب- پل عابر قبل از همت

مشاهده عکس

94/05/11-رزرو

34

شاتل

R1

23

بزرگراه کردستان- جنوب به شمال- پل عابر بعد از همت

مشاهده عکس

94/05/07

34

سامسونگ

جردن

جهان کودک

R1

24

خيابان جردن، شمال به جنوب ، پاين تر از ميرداماد ، پل عابر

مشاهده عکس

94/05/01-رزرو

28

نوشیدنی

R1

25

خیابان جردن، جنوب به شمال ، پل عابر نرسیده به  میرداماد 

مشاهده عکس

94/05/11-رزرو

24

نمایشگاه مبلمان

O

26

خیابان جردن، شمال به جنوب، پایین تر از اسفندیاری

مشاهده عکس

94/11/11-رزرو

18

شاتل

O

27

چهارراه جهان کودک، ضلع شمال غربی

مشاهده عکس

قابل اکران

24

نیلپر

شریعتی

قیطریه

اندرز گو

R1

28

خیابان شریعتی بالاتراز سیدخندان پل عابر مقابل پارک شریعتی (نرسیده به همت)

مشاهده عکس

94/08/30

48

شاتل

O

29

خیابان شریعتی، جنوب به شمال، نرسیده به پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا

مشاهده عکس

94/04/01

16

درنا

O

30

خیابان شریعتی- جنوب به شمال-داخل لچکی دوراهی قلهک

مشاهده عکس

94/11/08

24

سامسونگ

R2

31

انتهای اندرزگو، بلوار صبا، حد فاصل بلوار کاوه و شریعتی- وجه شرقی

مشاهده عکس

94/05/15

38

تاپ

R2

32

انتهای اندرزگو، بلوار صبا، حد فاصل بلوار کاوه و شریعتی - وجه غربی

مشاهده عکس

94/05/15

38

چین چین

الهیه

زعفرانیه

کامرانیه

O

33

الهیه- تقاطع خیابان فرشته و نیلوفر- ضلع جنوب غربی

مشاهده عکس

قابل اکران

15

جلیس

O

34

خيابان افریقای شمالی ابتداي خيابان گلنار- روبروی مجتمع مدرن الهیه

مشاهده عکس

94/09/30

15

شمشیری

O

35

زعفرانیه، تقاطع خیابان اعجازی (آصف) و خیابان زعفرانیه شمال به جنوب

مشاهده عکس

94/05/11-رزرو

13

رادو

O

36

کامرانیه- خیابان پاشا ظهری- جنوب به شمال- نبش کوچه دژم خو 

مشاهده عکس

94/08/25

15

مجتمع الماس

O

37

کامرانیه شمالی، داخل لچکی ورودی خیابان فرمانیه (لواسانی)

مشاهده عکس

94/05/11-رزرو

15

رادو

امام علی

صیاد

R2

38

بزرگراه امام علی- مسیر شمال به جنوب- نرسیده به همت- پل عابر

مشاهده عکس

94/05/15

47

فرهنگی

R2

39

بزرگراه امام علی، جنوب به شمال ،بالاتر از همت- پل عابر

مشاهده عکس

94/05/15

58

فرهنگی

R2

40

بزرگراه صیاد شیرازی ، شمال به جنوب ، پایین تر از همت-پل عابر

مشاهده عکس

94/05/15

75

گلرنگ

باقری

هنگام

R2

41

بزرگراه باقری، شمال به جنوب ،پل عابر نرسیده به فرجام ،تقاطع 182

مشاهده عکس

94/05/15

65

ویستابست

R2

42

بزرگراه باقری، جنوب به شمال ، پل عابر بالاتر از فرجام ،تقاطع 182

مشاهده عکس

94/05/15

65

فرهنگی

R1

43

بزرگراه باقری، جنوب به شمال، نرسیده به رسالت

مشاهده عکس

94/05/12

62

نمایشگاه مبلمان

R1

44

بزرگراه باقری، شمال به جنوب، پل عابر پایین تر از رسالت

مشاهده عکس

94/05/11-رزرو

62

شاتل

R2

45

خیابان هنگام روبروی درب اصلی پارک لویزان ، جنوب به شمال- پل عابر

مشاهده عکس

94/05/15

71.5

گلرنگ

صادقیه

R2

46

صادقیه ، خیابان آیت اله کاشانی ، تقاطع خیابان اباذر - وجه شرقی

مشاهده عکس

94/05/15

51

گلرنگ

R2

47

صادقیه ،خیابان آیت اله کاشانی ، تقاطع خیابان اباذر - وجه غربی

مشاهده عکس

94/05/15

54

چین چین

نواب

R2

48

بزرگراه نواب ، جنوب به شمال ،بعد از ورودی تونل ، نرسیده به خیابان آذربایجان

مشاهده عکس

94/05/15

61.5

گلرنگ

R1

49

بزرگراه نواب- جنوب به شمال- بالاتر از پارک ولایت- مقابل فروشگاه قدس

مشاهده عکس

94/05/12

54

نمایشگاه مبلمان

مفتح

R1

50

خیابان مفتح- به سمت سعدی- پیشانی پل انقلاب- شمال به جنوب

مشاهده عکس

94/05/25

30

نوین چرم

مطهری

O

51

مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، ضلع شمال غربی (دید از شمال)

مشاهده عکس

94/11/11-رزرو

16

شاتل

O

52

مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، ضلع شمال غربی ( دید از جنوب)

مشاهده عکس

94/04/25

16

نمایشگاه مبلمان

طالقانی

R2

53

حد فاصل سه راه طالقانی و میدان سپاه (خ خواجه نصیر)، غرب به شرق-پل عابر

مشاهده عکس

94/05/15

54

چین چین

تهران-قم

O

54

تهران- قم، بین عوارضی تهران و فرودگاه مسیر رفت، پل عابر کیلومتر14- وجه اصلی+ وجه فرعی

مشاهده عکس

94/06/26

103 +   103

ویستابست

O

55

تهران- قم، بین عوارضی تهران و فرودگاه مسیر برگشت، پل عابر کیلومتر14- وجه اصلی+ وجه فرعی

مشاهده عکس

94/06/26

103 +   103

ویستابست

مازندران

O

56

محور چالوس به نمک آبرود ،محدوده هچه رود، بیلبورد

وسط جاده - مقابل بازارچین

مشاهده عکس

94/07/01

62

عطاویچ

O

57

مسیر نمک آبرود ب چالوس،محدوده هچه رود،وسط

جاده بیلبوردمقابل بازار چین

مشاهده عکس

قابل اکران

62

شاتل

O

58

محور چالوس به نمک آبرود، محدوده هچه رود، بیلبورد

وسط جاده - بیلبورد نرسیده به پلیس راه نمک آبرود

مشاهده عکس

94/07/01

62

سنگ عقیق