تعرفه بیلبورد 93

1393/06/30

 

مسیر

ردیف

آدرس تابلو

تصاویر

تاریخ رزرو

متراژ

آگهی

فعلی

همت

1

بزرگراه همت، پل کردستان، غرب به شرق

مشاهده عکس

93/07/30

75

بانک شهر

2

بزرگراه همت، پل کردستان، شرق به غرب

مشاهده عکس

93/07/01

68

فامیلا

3

بزرگراه همت، شرق به غرب، قبل از پاسداران

مشاهده عکس

93/08/10

33

شاتل

4

بزرگراه همت، غرب به شرق قبل از خروجی شریعتی

مشاهده عکس

93/07/30-رزرو

37

سامسونگ

مدرس

5

بزرگراه مدرس، شمال به جنوب، پایین تر از همت، نرسیده به پل رسالت

مشاهده عکس

93/07/30-رزرو

41

سامسونگ

6

بزرگراه مدرس، شمال به جنوب 200 متر پایین تر از صدر

مشاهده عکس

93/08/09

50

اسمارت

7

بزرگراه مدرس، جنوب به شمال نرسیده به خروجی صدر بالای

بام ساختمان

مشاهده عکس

93/07/30

50

فامیلا

صدر

8

بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی تابلوی دووجهی بالای بام

دارای چهار دید ( طبقه دوم اتوبان صدر دو مسر شرق و غرب، طبقه اول اتوبان صدر شرق به غرب، خیابان شریعتی جنوب به شمال)

مشاهده عکس

93/10/30

54

رادو

77

ولیعصر

9

خیابان ولیعصر تقاطع میرداماد تابلوی سه وجهی گردان

مشاهده عکس

93/07/20

(3)18

نوکیا

 چمران 

حکیم

10

بزرگراه چمران، شمال به جنوب، پایین تر از پل نیایش 300متر قبل از پل مدیریت

مشاهده عکس

93/10/30

46

الی گشت

11

بزرگراه چمران، شرق به غرب، بعد از پمپ بنزین ولنجک، جنب پل نمایشگاه

مشاهده عکس

93/08/05

33

فامیلا-رادو

12

بزرگراه چمران جنوب به شمال داخل لچکی ورودی همت شرق

مشاهده عکس

93/10/30

33

رادو

13

بزرگراه حکیم، غرب به شرق، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از خروجی گیشا

مشاهده عکس

93/09/16

50

کرمان موتور - بانک شهر

14

بزرگراه حکیم، غرب به شرق، پیشانی پل عابر خیابان گیشا

مشاهده عکس

93/07/30-رزرو

56

سامسونگ

15

بزرگراه حکیم، غرب به شرق، بعد از چمران، جنب پل کارگر

مشاهده عکس

93/07/01

50

فامیلا

امام علی

باقری

مطهری

16

بزرگراه امام علی، مسیر شمال به جنوب تقاطع بابایی

مشاهده عکس

93/07/29

52

فامیلا

17

بزرگراه امام علی، مسیر جنوب به شمال تقاطع بابایی

مشاهده عکس

93/07/15

52

بانک پاسارگاد

18

بزرگراه باقری، جنوب به شمال، نرسیده به رسالت

مشاهده عکس

93/07/30-رزرو

62

سامسونگ

19

خیابان میرزای شیرازی ، شمال به جنوب تقاطع مطهری (دید از شمال)

مشاهده عکس

93/08/15

16

شاتل

20

مطهری ، تقاطع میرزای شیرازی ، ضلع شمال غربی (دیداز جنوب)

مشاهده عکس

93/07/13

16

مخابرات

 

 

مسیر

ردیف

آدرس تابلو

---

تاریخ رزرو

متراژ

آگهی

فعلی

دروس

ولیعصر

شریعتی

زعفرانیه

21

دروس، ضلع شمال غربی میدان هدایت

مشاهده عکس

93/10/30

16

رادو

22

خیابان ولیعصر، تقاطع فاطمی

مشاهده عکس

93/07/04

16

اسمارت

23

زعفرانیه، تقاطع خیابان اعجازی (آصف) و خیابان زعفرانیه شمال به جنوب

مشاهده عکس

93/10/30

13

پیوگان

24

خیابان شریعتی، جنوب به شمال، نرسیده به پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا

مشاهده عکس

93/09/05

16

پیوگان

کردستان، ملاصدرا،

جهان کودک، جردن

25

بزرگراه کردستان، شمال به جنوب، پل عابر قبل از همت

مشاهده عکس

قابل اکران

34

-

26

خیابان ملاصدرا، ضلع شمال شرقی تقاطع شیخ بهایی

مشاهده عکس

93/07/10

19

اسمارت

27

چهارراه جهان کودک، ضلع جنوب غربی

مشاهده عکس

93/10/30

13

درنا-رادو

28

چهارراه جهان کودک، ضلع شمال غربی

مشاهده عکس

93/09/10

24

رایتل

29

خيابان جردن، شمال به جنوب ، پاين تر از ميرداماد ، پل عابر

مشاهده عکس

93/07/15

28

فامیلا

30

خیابان جردن، شمال به جنوب، پایین تر از اسفندیاری

مشاهده عکس

93/09/04

18

شاتل

31

خیابان جردن شمالی، ورودی الهیه، نبش کوچه گلنار

مشاهده عکس

93/07/30

18

رستوران گیلانه

یادگار، نیایش ، اشرفی

32

بزرگراه یادگارامام ، شمال به جنوب پل عابر بعداز مرزداران (پل عابر خرمرودی)

مشاهده عکس

93/07/30

63

اقتصاد نوین

33

بزرگراه یادگارامام ، جنوب به شمال پل عابر قبل از مرزداران (پل عابر خرمرودی)

مشاهده عکس

93/07/30

50

سامسونگ

34

بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل عابر مقابل تیراژه ، وجه شمال

مشاهده عکس

93/07/04

44

اسمارت

35

بزرگراه‏ نیایش، پل پاکنژاد، غرب به شرق

مشاهده عکس

93/07/30

62

اقتصاد نوین

 

 

مسیر

ردیف

آدرس تابلو

---

تاریخ رزرو

متراژ

آگهی

فعلی

آزادگان

36

بزرگراه آزادگان، شمال به جنوب، بعد از جاده مخصوص ، تابلوی اول

مشاهده عکس

93/07/30

77

رایتل

اتوبان تهران-

کرج

37

اتوبان تهران-کرج، شرق به غرب مقابل اکباتان قبل از ستاری


مشاهده عکس

93/07/17

 

64

-

38

اتوبان تهران-كرج، شرق به غرب بعد از ستاري ، قبل از باكري مقابل اکباتان

مشاهده عکس

93/07/05

50

رایتل

39

اتوبان تهران-كرج، شرق به غرب بعد از پل شرقي استاديوم تابلوی اول

مشاهده عکس

قابل اکران

 

53

جلیس

اتوبان تهران- قم

40

تهران- قم، بين عوارضي تهران و فرودگاه مسير برگشت، پل عابر کیلومتر 14-

وجه اصلی + وجه فرعی

مشاهده عکس

93/07/30

103+

103

ساعت

41

تهران- قم، بين عوارضي تهران و فرودگاه مسير رفت، پل عابر کیلومتر 14-

وجه اصلی + وجه فرعی

مشاهده عکس

93/07/30

103+

103

بانک شهر

جاده فرودگاه

42

اتوبان اختصاصی فرودگاه امام خمینی- بیلبورد چهارم

مشاهده عکس

قابل اکران

75

-

مازندران

 

43

مسیر چالوس به نمک آبرود، محدوده هچه رود، وسط جاده بیلبورد

مقابل مسترپیچ2وجهی

مشاهده عکس

93/06/25

هروجه

62

پانوراما

44

مسیر نمک آبرود ب چالوس،محدوده هچه رود،وسط جاده بیلبورد

نرسیده به پلیس راه نمک آبرود

مشاهده عکس

93/06/20

62

دراژه

45

مسیر نمک آبرود ب چالوس،محدوده هچه رود،وسط جاده بیلبورد

مقابل بازار چین

مشاهده عکس

93/07/20

62

های وب

46

مسیر چالوس به نمک آبرود ،محدوده هچه رود،وسط جاده بیلبورد

مقابل بازار چین

مشاهده عکس

93/07/30

62

پاسارگاد

همت-نیایش-حکیم-شیخ فضل اله-کردستان-رسالت

47

پل همت آفریقا- وجه شرقی

مشاهده عکس

93/08/09

54

اسمارت

48

حکیم-غرب به شرق 100 متربعداز بزرگراه یادگار

مشاهده عکس

93/07/09

75

اسمارت

49

شیخ فضل ا...- وسط لچکی دوراهی همت- شهرک غرب

مشاهده عکس

93/10/30

48

فامیلا

50

کردستان شمال به جنوب تقاطع آ.اس.پ

مشاهده عکس

93/09/15

32

بانک پاسارگاد

51

رسالت-شرق به غرب بعداز صیاد نبش ورودی شهیدعراقی

مشاهده عکس

93/10/01

40

فامیلا-شاتل