اطلاعات تابلوهای شرکت تبلیغاتی رسش

به روز رسانی :  1394/04/03

 

مسیر

ردیف

آدرس تابلو

تصاویر

تاریخ رزرو

متراژ

آگهی

فعلی

همت

1

بزرگراه همت، پل کردستان، غرب به شرق

مشاهده عکس

94/05/11

75

ال جی

2

بزرگراه همت، پل کردستان، شرق به غرب

مشاهده عکس

94/05/18

70

ال جی

3

بزرگراه همت، غرب به شرق قبل از خروجی شریعتی

مشاهده عکس

94/05/05

37

فیلم دندون طلا

صدر

4

بزرگراه صدر شرق به غرب تقاطع شریعتی بالای بام

مشاهده عکس

94/05/01-رزرو

54

رادو

5

بزرگراه صدر غرب به شرق تقاطع شریعتی بالای بام

مشاهده عکس

94/05/01-رزرو

77

رادو

 چمران 

حکیم

شیخ فضل اله

کردستان

6

بزرگراه چمران، شرق به غرب، بعد از پمپ بنزین ولنجک، جنب پل نمایشگاه

مشاهده عکس

94/05/11-رزرو

33

رادو

7

بزرگراه چمران شرق به غرب پیشانی پل سواره نمایشگاه

مشاهده عکس

94/04/24

40

تاپ

8

بزرگراه چمران جنوب به شمال داخل لچکی ورودی همت شرق

مشاهده عکس

94/05/11-رزرو

33

رادو

9

بزرگراه چمران، جنوب به شمال ، پل عابر پیاده مدیریت

مشاهده عکس

94/04/31

44

فیلم دندون طلا

10

بزرگراه حکیم، مسیر شرق به غرب،پیشانی پل سواره رو کارگر

مشاهده عکس

قابل اکران

60

-

11

بزرگراه حکیم، مسیرغرب به شرق،پیشانی پل سواره رو کارگر

مشاهده عکس

قابل اکران

60

-

12

بزرگراه حکیم مسیر غرب به شرق بعداز بزرگراه یادگار امام

مشاهده عکس

94/04/25

77

قلم چی

13

بزرگراه شیخ فضل اله نوری وسط لچکی ورودی به بزرگراه همت

مشاهده عکس

94/05/09-رزرو

48

رادو

14

بزرگراه کردستان- شمال به جنوب- پل عابر قبل از همت

مشاهده عکس

94/05/11-رزرو

34

شاتل

15

بزرگراه کردستان- جنوب به شمال- پل عابر بعد از همت

مشاهده عکس

94/10/01

34

سامسونگ

امام علی

باقری

16

بزرگراه امام علی- مسیر شمال به جنوب- پایین تر از همت

مشاهده عکس

94/04/08

48

-

17

بزرگراه باقری، جنوب به شمال، نرسیده به رسالت

مشاهده عکس

94/09/01

62

سامسونگ

18

بزرگراه باقری، شمال به جنوب، پل عابر پایین تر از رسالت

مشاهده عکس

94/05/11-رزرو

62

شاتل

یادگار

نیایش

19

بزرگراه یادگارامام ، شمال به جنوب پل عابر بعداز مرزداران (پل عابر خرمرودی)

مشاهده عکس

94/04/24

63

تاپ

20

بزرگراه یادگارامام ، جنوب به شمال پل عابر قبل از مرزداران (پل عابر خرمرودی)

مشاهده عکس

94/04/25

50

سرای دانش

21

بزرگراه‏ نیایش، پیشانی پل سواره پاکنژاد، شرق به غرب

مشاهده عکس

94/03/25

62

فیلم دندون طلا

شهرک غرب

مفتح

نواب

22

شهرک غرب- پل عابر جنوب میدان صنعت- وجه جنوب

مشاهده عکس

94/04/31

62

سرای دانش

23

شهرک غرب- پل عابر جنوب میدان صنعت- وجه شمال

مشاهده عکس

94/05/11

63

ال جی

24

خیابان مفتح- به سمت سعدی- پیشانی پل انقلاب- شمال به جنوب

مشاهده عکس

94/05/25

30

نوین چرم

25

بزرگراه نواب- جنوب به شمال- بالاتر از پارک ولایت- مقابل فروشگاه قدس

مشاهده عکس

94/09/01

54

سامسونگ

جردن

جهان کودک

26

خيابان جردن، شمال به جنوب ، پاين تر از ميرداماد ، پل عابر

مشاهده عکس

94/04/24

28

تاپ

27

خیابان جردن، جنوب به شمال ، پل عابر نرسیده به  میرداماد 

مشاهده عکس

94/05/11-رزرو

24

رادو

28

خیابان جردن، شمال به جنوب، پایین تر از اسفندیاری

مشاهده عکس

94/11/11-رزرو

18

شاتل

29

چهارراه جهان کودک، ضلع شمال غربی

مشاهده عکس

قابل اکران

24

جلیس

مطهری

30

مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، ضلع شمال غربی (دید از شمال)

مشاهده عکس

94/11/11-رزرو

16

شاتل

31

مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، ضلع شمال غربی ( دید از جنوب)

مشاهده عکس

94/04/25

16

سرای دانش

الهیه

شریعتی

زعفرانیه

کامرانیه

32

خیابان شریعتی بالاتراز سیدخندان پل عابر مقابل پارک شریعتی (نرسیده به همت)

مشاهده عکس

94/08/30

48

شاتل

33

خیابان شریعتی، جنوب به شمال، نرسیده به پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا

مشاهده عکس

94/04/01

16

درنا

34

خیابان شریعتی- جنوب به شمال-داخل لچکی دوراهی قلهک

مشاهده عکس

94/11/08

24

سامسونگ

35

الهیه- تقاطع خیابان فرشته و نیلوفر- ضلع جنوب غربی

مشاهده عکس

قابل اکران

15

جلیس

36

خيابان افریقای شمالی ابتداي خيابان گلنار- روبروی مجتمع مدرن الهیه

مشاهده عکس

94/09/30

15

شمشیری

37

زعفرانیه، تقاطع خیابان اعجازی (آصف) و خیابان زعفرانیه شمال به جنوب

مشاهده عکس

94/05/11-رزرو

13

رادو

38

کامرانیه- خیابان پاشا ظهری- جنوب به شمال- نبش کوچه دژم خو 

مشاهده عکس

94/08/25

15

مجتمع الماس

39

کامرانیه شمالی، داخل لچکی ورودی خیابان فرمانیه (لواسانی)

مشاهده عکس

94/05/11-رزرو

15

رادو

تهران-قم

40

تهران- قم، بین عوارضی تهران و فرودگاه مسیر رفت، پل عابر کیلومتر14- وجه اصلی+ وجه فرعی

مشاهده عکس

94/06/26

103 +   103

ویستابست

41

تهران- قم، بین عوارضی تهران و فرودگاه مسیر برگشت، پل عابر کیلومتر14- وجه اصلی+ وجه فرعی

مشاهده عکس

94/06/26

103 +   103

ویستابست

مازندران

42

محور چالوس به نمک آبرود ،محدوده هچه رود، بیلبورد

وسط جاده - مقابل بازارچین

مشاهده عکس

94/07/01

62

عطاویچ

43

مسیر نمک آبرود ب چالوس،محدوده هچه رود،وسط

جاده بیلبوردمقابل بازار چین

مشاهده عکس

قابل اکران

62

دراژه

44

محور چالوس به نمک آبرود، محدوده هچه رود، بیلبورد

وسط جاده - بیلبورد نرسیده به پلیس راه نمک آبرود

مشاهده عکس

94/07/01

62

سنگ عقیق