اطلاعات تابلوهای شرکت تبلیغاتی رسش

 

به روز رسانی :  1394/08/23

 

مسیر

کد

ردیف

آدرس تابلو

تصاویر

تاریخ رزرو

متراژ

آگهی فعلی


همت

R1

1

بزرگراه همت، پل کردستان، غرب به شرق

مشاهده عکس

94/09/03

75

نمایشگاه برق


R1

2

بزرگراه همت، پل کردستان، شرق به غرب

مشاهده عکس

94/09/04

68

دراژه


O

3

بزرگراه همت، غرب به شرق قبل از خروجی شریعتی

مشاهده عکس

94/08/30

37

الدرادو


R2

4

بزرگراه همت ، شرق به غرب ، نرسیده به صیاد ، پل سواره هروی

مشاهده عکس

94/09/01-رزرو

56

جلیس


R2

5

بزرگراه همت ، غرب به شرق، بعد از صیاد ، پل سواره هروی

مشاهده عکس

94/08/29

56

شاتل


مدرس

O

6

بزرگراه مدرس مسیر شمال به جنوب 100 متر بعد از ورودی بزرگراه صدر به بزرگراه مدرس

مشاهده عکس

94/10/30

50

سان تاپ


صدر

O

7

بزرگراه صدر شرق به غرب تقاطع شریعتی بالای بام

مشاهده عکس

94/08/30-رزرو

55

سواروسکی


O

8

بزرگراه صدر غرب به شرق تقاطع شریعتی بالای بام

مشاهده عکس

94/08/30-رزرو

79

سواروسکی


 چمران 

O

9

بزرگراه چمران، شرق به غرب، بعد از پمپ بنزین ولنجک، جنب پل نمایشگاه

مشاهده عکس

قابل اکران

33

سواروسکی


O

10

بزرگراه چمران شرق به غرب پیشانی پل سواره نمایشگاه

مشاهده عکس

94/08/28

40

نمایشگاه متافو


O

11

بزرگراه چمران جنوب به شمال داخل لچکی ورودی همت شرق

مشاهده عکس

94/08/30-رزرو

33

سواروسکی


O

12

بزرگراه چمران، جنوب به شمال ، پل عابر پیاده مدیریت

مشاهده عکس

94/08/30

44

الدورادوR2

13

بزرگراه حکیم،شرق به غرب نرسیده به خروجی ستاری شمال مقابل فروشگاه کوروش (جدید )

مشاهده عکس

95/01/26

47

ویستابست


حکیم

ستاری

شیخ فضل اله

R2

14

بزرگراه حکیم،غرب به شرق نرسیده بعداز ستاری مقابل فروشگاه کوروش

مشاهده عکس

94/10/06

56

نمایشگاه شمیم ماه مهر


O

15

بزرگراه حکیم مسیر غرب به شرق بعداز بزرگراه یادگار امام

مشاهده عکس

94/09/15

79

سامسونگ


O

16

بزرگراه حکیم مسیر غرب به شرق بعد از ورودی شیخ فضل ا... نوری

مشاهده عکس

94/08/30

50

الدورادو


R2

17

بزرگراه شیخ فضل اله ، شمال به جنوب ،پایین تراز میدان صنعت ،پل سواره قبل از اتوبان همت

مشاهده عکس

قابل اکران

46

شاتل


R2

18

بزرگراه شیخ فضل اله ، جنوب به شمال،پایین تراز میدان صنعت ،پل سواره بعد از اتوبان همت

مشاهده عکس

94/08/30

41

الدورادو


O

19

بزرگراه شیخ فضل اله نوری وسط لچکی ورودی به بزرگراه همت

مشاهده عکس

94/08/30-رزرو

48

سواروکی


شهرک غرب

R1

20

شهرک غرب- پل عابر جنوب میدان صنعت- وجه جنوب

مشاهده عکس

94/08/25

64

محیط آرا


R1

21

شهرک غرب- پل عابر جنوب میدان صنعت- وجه شمال

مشاهده عکس

94/08/30

65

الدورادو


یادگار

نیایش

R1

22

بزرگراه یادگارامام ، شمال به جنوب پل عابر بعداز مرزداران (پل عابر خرمرودی)

مشاهده عکس

95/02/05

63

آقای فرش ایران


R1

23

بزرگراه یادگارامام ، جنوب به شمال پل عابر قبل از مرزداران (پل عابر خرمرودی)

مشاهده عکس

94/09/03

50

شهرزاد


R1

24

بزرگراه‏ نیایش، پیشانی پل سواره پاکنژاد، شرق به غرب

مشاهده عکس

95/01/31

62

ویستابست


کردستان

R1

25

بزرگراه کردستان- شمال به جنوب- پل عابر قبل از همت

مشاهده عکس

94/08/29

35

نمایشگاه مبلمان


R1

26

بزرگراه کردستان- جنوب به شمال- پل عابر بعد از همت

مشاهده عکس

94/08/29

41

محیط آرا
ولیعصر

R2

27

خیابان ولیعصر پیشانی پل سواره همت وجه جنوب (جدید )

مشاهده عکس

94/08/29

47

نمایشگاه مبلمان


جردن

حقانی

R1

28

خيابان جردن، شمال به جنوب ، پل عابر پايین تر از ميرداماد

مشاهده عکس

94/08/30-رزرو

28

الدورادو


R1

29

خیابان جردن، جنوب به شمال ، پل عابر نرسیده به  میرداماد 

مشاهده عکس

94/08/29

24

نمایشگاه مبلمان


O

30

خیابان جردن، شمال به جنوب، پایین تر از اسفندیاری

مشاهده عکس

94/11/10-رزرو

18

شاتل


O

31

چهارراه جهان کودک، ضلع شمال غربی(تقاطع جردن و حقانی )

مشاهده عکس

94/10/30

24

محیط آرا


شریعتی

قیطریه

اندرز گو

R1

32

خیابان شریعتی بالاتراز سیدخندان پل عابر مقابل پارک شریعتی (نرسیده به همت)

مشاهده عکس

94/08/30

50

شاتل


O

33

خیابان شریعتی- جنوب به شمال-داخل لچکی دوراهی قلهک

مشاهده عکس

94/11/08

25

سامسونگ


R2

34

انتهای اندرزگو، بلوار صبا، حد فاصل بلوار کاوه و شریعتی- وجه شرقی

مشاهده عکس

94/08/29

38

نمایشگاه مبلمان


R2

35

انتهای اندرزگو، بلوار صبا، حد فاصل بلوار کاوه و شریعتی - وجه غربی

مشاهده عکس

94/08/29

38

الدرادو


الهیه

زعفرانیه

کامرانیه

O

36

الهیه- تقاطع خیابان فرشته و نیلوفر- ضلع جنوب غربی

مشاهده عکس

94/08/30-رزرو

15

سواروسکی


O

37

خيابان افریقای شمالی ابتداي خيابان گلنار- روبروی مجتمع مدرن الهیه

مشاهده عکس

94/09/30-رزرو

18

الماس


O

38

زعفرانیه، تقاطع خیابان اعجازی (آصف) و خیابان زعفرانیه شمال به جنوب

مشاهده عکس

94/08/30-رزرو

13

سواروسکی


O

39

کامرانیه شمالی، داخل لچکی ورودی خیابان فرمانیه (لواسانی)

مشاهده عکس

94/7/30-رزرو

15

بوم مرسیه


امام علی

R2

40

بزرگراه امام علی- مسیر شمال به جنوب- نرسیده به همت- پل عابر

مشاهده عکس

95/01/26

47

ویستابست


R2

41

بزرگراه امام علی، جنوب به شمال ،بالاتر از همت- پل عابر

مشاهده عکس

94/08/29

60

نمایشگاه مبلمان


صیاد

R2

42

بزرگراه صیاد شیرازی ، شمال به جنوب ، پایین تر از همت-پل عابر

مشاهده عکس

95/01/22

77

ویستابست


باقری

R2

43

بزرگراه باقری، شمال به جنوب ،پل عابر نرسیده به فرجام ،تقاطع 182

مشاهده عکس

94/08/25

64

بانک مهراقتصاد


R2

44

بزرگراه باقری، جنوب به شمال ، پل عابر بالاتر از فرجام ،تقاطع 182

مشاهده عکس

94/08/30

64

13 آبان


R1

45

بزرگراه باقری، جنوب به شمال، نرسیده به رسالت

مشاهده عکس

94/08/29

56

نمایشگاه مبلمان


R1

46

بزرگراه باقری، شمال به جنوب، پل عابر پایین تر از رسالت

مشاهده عکس

95/01/28

62

ویستابست


صادقیه

R2

47

صادقیه ، خیابان آیت اله کاشانی ، تقاطع خیابان اباذر - وجه شرقی

مشاهده عکس

94/07/30

53

جنشواره فروش


R2

48

صادقیه ،خیابان آیت اله کاشانی ، تقاطع خیابان اباذر - وجه غربی

مشاهده عکس

94/08/29

56

نمایشگاه مبلمان


نواب

R2

49

بزرگراه نواب ، جنوب به شمال ،بعد از ورودی تونل ، نرسیده به خیابان آذربایجان

مشاهده عکس

94/10/04

62

بهمن خودرو


R1

50

بزرگراه نواب- جنوب به شمال- بالاتر از پارک ولایت- مقابل فروشگاه قدس

مشاهده عکس

94/08/29

56

محیط آرا


مفتح

R1

51

خیابان مفتح- به سمت سعدی- پیشانی پل انقلاب- شمال به جنوب

مشاهده عکس

94/08/28

30

متافو


طالقانی

R2

52

حد فاصل سه راه طالقانی و میدان سپاه (خ خواجه نصیر)، غرب به شرق-پل عابر

مشاهده عکس

94/08/29

47

نمایشگاه مبلمان


مطهری

O

53

مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، ضلع شمال غربی (دید از شمال)

مشاهده عکس

94/11/11-رزرو

16

شاتل


O

54

مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، ضلع شمال غربی ( دید از جنوب)

مشاهده عکس

94/08/28

16

متافو


تهران-قم

O

55

تهران- قم، بین عوارضی تهران و فرودگاه مسیر رفت، پل عابر کیلومتر14- وجه اصلی+ وجه فرعی

مشاهده عکس

قابل اکران

103 +   103

ویستابست


O

56

تهران- قم، بین عوارضی تهران و فرودگاه مسیر برگشت، پل عابر کیلومتر14- وجه اصلی+ وجه فرعی

مشاهده عکس

قابل اکران

103 +   103

ویستابست


مازندران

O

57

محور چالوس به نمک آبرود ،محدوده هچه رود، بیلبورد

وسط جاده - مقابل بازارچین

مشاهده عکس

قابل اکران

62

هوم کر


O

58

مسیر نمک آبرود ب چالوس،محدوده هچه رود،وسط

جاده بیلبوردمقابل بازار چین

مشاهده عکس

94/10/25

62

شاتل


O

59

محور چالوس به نمک آبرود، محدوده هچه رود، بیلبورد

وسط جاده - بیلبورد نرسیده به پلیس راه نمک آبرود

مشاهده عکس

قابل اکران

62

سنگ عقیق