اطلاعات تابلوهای شرکت تبلیغاتی رسش

 

به روز رسانی :  1394/05/22

 

مسیر

کد

ردیف

آدرس تابلو

تصاویر

تاریخ رزرو

متراژ

آگهی فعلی

همت

R1

1

بزرگراه همت، پل کردستان، غرب به شرق

مشاهده عکس

94/08/01

75

پنجره دیبا

R1

2

بزرگراه همت، پل کردستان، شرق به غرب

مشاهده عکس

94/06/05

70

ال جی

O

3

بزرگراه همت، غرب به شرق قبل از خروجی شریعتی

مشاهده عکس

94/07/22

37

بوریتو

R2

4

بزرگراه همت ، شرق به غرب ، نرسیده به صیاد ، پل سواره هروی

مشاهده عکس

94/07/01

58

آرمان

R2

5

بزرگراه همت ، غرب به شرق، بعد از صیاد ، پل سواره هروی

مشاهده عکس

94/07/16

58

کوروش

مدرس

O

6

بزرگراه مدرس مسیر شمال به جنوب 100 متر بعد از ورودی بزرگراه صدر به بزرگراه مدرس

مشاهده عکس

94/08/01

50

پنجره دیبا

صدر

O

7

بزرگراه صدر شرق به غرب تقاطع شریعتی بالای بام

مشاهده عکس

94/5/31-رزرو

54

سوآچ

O

8

بزرگراه صدر غرب به شرق تقاطع شریعتی بالای بام

مشاهده عکس

94/5/31-رزرو

77

سوآچ

 چمران 

O

9

بزرگراه چمران، شرق به غرب، بعد از پمپ بنزین ولنجک، جنب پل نمایشگاه

مشاهده عکس

94/5/31-رزرو

33

سوآچ

O

10

بزرگراه چمران شرق به غرب پیشانی پل سواره نمایشگاه

مشاهده عکس

94/08/01

40

سیندژ

O

11

بزرگراه چمران جنوب به شمال داخل لچکی ورودی همت شرق

مشاهده عکس

94/5/31-رزرو

33

سوآچ

O

12

بزرگراه چمران، جنوب به شمال ، پل عابر پیاده مدیریت

مشاهده عکس

94/05/27

44

کوروش

حکیم

شیخ فضل اله

R2

13

بزرگراه حکیم،غرب به شرق نرسیده بعداز ستاری مقابل فروشگاه کوروش

مشاهده عکس

قابل اکران

56

شاتل

O

14

بزرگراه حکیم مسیر غرب به شرق بعداز بزرگراه یادگار امام

مشاهده عکس

94/09/16

77

سامسونگ

O

15

بزرگراه حکیم مسیر غرب به شرق بعد از ورودی شیخ فضل ا... نوری


94/08/01

50

لاستیک مکسس

R2

16

بزرگراه شیخ فضل اله ، شمال به جنوب ،پایین تراز میدان صنعت ،پل سواره قبل از اتوبان همت

مشاهده عکس

94/07/01

46

بیمه ارمان

R2

17

بزرگراه شیخ فضل اله ، جنوب به شمال،پایین تراز میدان صنعت ،پل سواره بعد از اتوبان همت

مشاهده عکس

94/07/01

41

بیمه ارمان

O

18

بزرگراه شیخ فضل اله نوری وسط لچکی ورودی به بزرگراه همت

مشاهده عکس

94/5/31-رزرو

48

سوآچ

شهرک غرب

R1

19

شهرک غرب- پل عابر جنوب میدان صنعت- وجه جنوب

مشاهده عکس

94/6/06-رزرو

62

دیارخودرو

R1

20

شهرک غرب- پل عابر جنوب میدان صنعت- وجه شمال

مشاهده عکس

94/08/01

63

کوروش

یادگار

نیایش

R1

21

بزرگراه یادگارامام ، شمال به جنوب پل عابر بعداز مرزداران (پل عابر خرمرودی)

مشاهده عکس

94/05/29

63

کیتکس

R1

22

بزرگراه یادگارامام ، جنوب به شمال پل عابر قبل از مرزداران (پل عابر خرمرودی)

مشاهده عکس

94/05/26

50

فیلون

R1

23

بزرگراه‏ نیایش، پیشانی پل سواره پاکنژاد، شرق به غرب

مشاهده عکس

94/08/01

62

دیارخودرو

کردستان

R1

24

بزرگراه کردستان- شمال به جنوب- پل عابر قبل از همت

مشاهده عکس

94/06/02

34

کیتکس

R1

25

بزرگراه کردستان- جنوب به شمال- پل عابر بعد از همت

مشاهده عکس

94/06/01

34

نیلپر

جردن

جهان کودک

R1

26

خيابان جردن، شمال به جنوب ، پل عابر پايین تر از ميرداماد

مشاهده عکس

94/08/01

28

جلیس

R1

27

خیابان جردن، جنوب به شمال ، پل عابر نرسیده به  میرداماد 

مشاهده عکس

94/05/30

24

کیتکس

O

28

خیابان جردن، شمال به جنوب، پایین تر از اسفندیاری

مشاهده عکس

94/11/11-رزرو

18

شاتل

O

29

چهارراه جهان کودک، ضلع شمال غربی

مشاهده عکس

قابل اکران

24

پنجره دیبا

شریعتی

قیطریه

اندرز گو

R1

30

خیابان شریعتی بالاتراز سیدخندان پل عابر مقابل پارک شریعتی (نرسیده به همت)

مشاهده عکس

94/08/30

50

شاتل

O

31

خیابان شریعتی، جنوب به شمال، نرسیده به پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا

مشاهده عکس

94/05/26

16

بوریتو

O

32

خیابان شریعتی- جنوب به شمال-داخل لچکی دوراهی قلهک

مشاهده عکس

94/11/09

25

سامسونگ

R2

33

انتهای اندرزگو، بلوار صبا، حد فاصل بلوار کاوه و شریعتی- وجه شرقی

مشاهده عکس

94/05/23

39

تاپ

R2

34

انتهای اندرزگو، بلوار صبا، حد فاصل بلوار کاوه و شریعتی - وجه غربی

مشاهده عکس

94/05/26

39

فیلون

الهیه

زعفرانیه

کامرانیه

O

35

الهیه- تقاطع خیابان فرشته و نیلوفر- ضلع جنوب غربی

مشاهده عکس

94/5/31-رزرو

15

سوآچ

O

36

خيابان افریقای شمالی ابتداي خيابان گلنار- روبروی مجتمع مدرن الهیه

مشاهده عکس

94/10/01

15

الماس

O

37

زعفرانیه، تقاطع خیابان اعجازی (آصف) و خیابان زعفرانیه شمال به جنوب

مشاهده عکس

94/5/31-رزرو

13

سوآچ

O

38

کامرانیه- خیابان پاشا ظهری- جنوب به شمال- نبش کوچه دژم خو 

مشاهده عکس

94/07/01

15

مجتمع الماس

O

39

کامرانیه شمالی، داخل لچکی ورودی خیابان فرمانیه (لواسانی)

مشاهده عکس

94/5/31-رزرو

15

سوآچ

امام علی

صیاد

R2

40

بزرگراه امام علی- مسیر شمال به جنوب- نرسیده به همت- پل عابر

مشاهده عکس

94/05/15

48

بیمه آرمان

R2

41

بزرگراه امام علی، جنوب به شمال ،بالاتر از همت- پل عابر

مشاهده عکس

94/05/15

58

بیمه آرمان

R2

42

بزرگراه صیاد شیرازی ، شمال به جنوب ، پایین تر از همت-پل عابر

مشاهده عکس

94/05/15

77

فیلون

باقری

هنگام

R2

43

بزرگراه باقری، شمال به جنوب ،پل عابر نرسیده به فرجام ،تقاطع 182

مشاهده عکس

قابل اکران

64

جلیس

R2

44

بزرگراه باقری، جنوب به شمال ، پل عابر بالاتر از فرجام ،تقاطع 182

مشاهده عکس

94/05/26

64

فیلون

R1

45

بزرگراه باقری، جنوب به شمال، نرسیده به رسالت

مشاهده عکس

قابل اکران

56

جلیس

R1

46

بزرگراه باقری، شمال به جنوب، پل عابر پایین تر از رسالت

مشاهده عکس

قابل اکران

62

شاتل

R2

47

خیابان هنگام روبروی درب اصلی پارک لویزان ، جنوب به شمال- پل عابر

مشاهده عکس

94/05/26

75

فیلون

صادقیه

R2

48

صادقیه ، خیابان آیت اله کاشانی ، تقاطع خیابان اباذر - وجه شرقی

مشاهده عکس

94/06/01

55

بیمه آرمان

R2

49

صادقیه ،خیابان آیت اله کاشانی ، تقاطع خیابان اباذر - وجه غربی

مشاهده عکس

94/07/01

59

بیمه آرمان

نواب

R2

50

بزرگراه نواب ، جنوب به شمال ،بعد از ورودی تونل ، نرسیده به خیابان آذربایجان

مشاهده عکس

94/07/01

64

بیمه آرمان

R1

51

بزرگراه نواب- جنوب به شمال- بالاتر از پارک ولایت- مقابل فروشگاه قدس

مشاهده عکس

قابل اکران

56

شاتل

مفتح

R1

52

خیابان مفتح- به سمت سعدی- پیشانی پل انقلاب- شمال به جنوب

مشاهده عکس

94/07/25

30

دلسی

مطهری

O

53

مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، ضلع شمال غربی (دید از شمال)

مشاهده عکس

94/11/12-رزرو

16

شاتل

O

54

مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، ضلع شمال غربی ( دید از جنوب)

مشاهده عکس

94/05/30

16

کیتکس

طالقانی

R2

55

حد فاصل سه راه طالقانی و میدان سپاه (خ خواجه نصیر)، غرب به شرق-پل عابر

مشاهده عکس

94/07/01

58

بیمه آرمان

تهران-قم

O

56

تهران- قم، بین عوارضی تهران و فرودگاه مسیر رفت، پل عابر کیلومتر14- وجه اصلی+ وجه فرعی

مشاهده عکس

94/06/26

103 +   103

ویستابست

O

57

تهران- قم، بین عوارضی تهران و فرودگاه مسیر برگشت، پل عابر کیلومتر14- وجه اصلی+ وجه فرعی

مشاهده عکس

94/06/26

103 +   103

ویستابست

مازندران

O

58

محور چالوس به نمک آبرود ،محدوده هچه رود، بیلبورد

وسط جاده - مقابل بازارچین

مشاهده عکس

94/07/19

62

هوم کر

O

59

مسیر نمک آبرود ب چالوس،محدوده هچه رود،وسط

جاده بیلبوردمقابل بازار چین

مشاهده عکس

94/07/25

62

شاتل

O

60

محور چالوس به نمک آبرود، محدوده هچه رود، بیلبورد

وسط جاده - بیلبورد نرسیده به پلیس راه نمک آبرود

مشاهده عکس

94/07/01

62

سنگ عقیق

v