اطلاعات تابلوهای شرکت تبلیغاتی رسش

 

به روز رسانی :  1395/06/06

 

مسیر

کد

ردیف

آدرس تابلو

تصاویر

تاریخ رزرو

متراژ

همت

B1

1

بزرگراه همت ، بعد از چمران ،تابلوی اول، غرب به شرق

مشاهده عکس

95/06/22

66

B2

2

بزرگراه همت، ورودی پاسداران ،شرق به غرب

مشاهده عکس

95/06/20-95/06/29 قابل اکران

33

95/08/19

M1

3

بزرگراه همت ، نرسیده به صیاد ، پل سواره هروی ، شرق به غرب

مشاهده عکس

95/08/14

57

M2

4

بزرگراه همت ، بعد از صیاد ، پل سواره هروی ، غرب به شرق

مشاهده عکس

95/07/04

57

P1

5

بزرگراه همت ،حدفاصل جنت آباد و پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق

مشاهده عکس

95/08/05

42

مدرس

B3

6

بزرگراه مدرس، پایین تر از بلوار آرش(اسفندیاری)، شمال به جنوب

مشاهده عکس

95/08/27

32

P2

7

بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/08/27

62

O

8

بزرگراه مدرس،جنب پارك وي، جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/06/13

27

O

9

 مدرس، پل رسالت، شمال به جنوب، پل سواره

مشاهده عکس

95/06/31- رزرو

62

صدر

O

10

بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ، شرق به غرب

مشاهده عکس

95/06/31 رزرو

55

O

11

بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ، غرب به شرق

مشاهده عکس

95/06/31- رزرو

79

 چمران 

B4

12

بزرگراه چمران، جنب پل سئول- یادگار، جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/06/15

63

O

13

بزرگراه چمران شرق به غرب پیشانی پل سواره نمایشگاه

مشاهده عکس

95/06/20

40

حکیم- ستاری

M18

14

بزرگراه حکیم ، نرسیده به خروجی ستاری شمال مقابل فروشگاه کوروش، شرق به غرب

مشاهده عکس

95/06/14

47

M7

15

بزرگراه حکیم، بعد از ستاری مقابل فروشگاه کوروش ، غرب به شرق

مشاهده عکس

95/06/19

47

P4

16

بزرگراه حکیم پل عابر بلوار اباذر، شرق به غرب

مشاهده عکس

95/08/27

47

P17

17

بزرگراه حکیم پل عابر بلوار اباذر، غرب به شرق

مشاهده عکس

قابل اکران

41

B17

18

بزرگراه حکیم قبل از شیخ فضل اله غرب به شرق

مشاهده عکس

قابل اکران

75

P6

19

بزرگراه ستاری ، تقاطع بلوار فردوس، جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/06/22

64

شیخ فضل اله

M5

20

بزرگراه شیخ فضل اله ، پایین تراز میدان صنعت ،پل سواره قبل از همت ، شمال به جنوب

مشاهده عکس

95/06/14

47

M6

21

بزرگراه شیخ فضل اله ،پل سواره بعد از همت ، جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/06/19

41

P7

22

بزرگراه شیخ فضل اله ،پل سواره یادگار، جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/06/25

60

سعادت آباد-یادگار-نیایش-کردستان

M22

23

بزرگراه یادگار امام ، بالاتر از نیایش پل سواره خروجی میدان سرو ،جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/06/15

50

B5

24

بزرگراه یادگار امام ، بعد از مرزداران، نرسیده به خروجی حکیم ،جنوب به شمال(تابلوی اول)

مشاهده عکس

95/06/17

75

O

25

یادگار امام، شمال به جنوب، بعد از حکیم نرسیده به مرزداران، پل عابر

مشاهده عکس

95/08/27

61

B6

26

بزرگراه نیایش، بعد از چمران، قبل از پل سواره فرهنگ، شرق به غرب

مشاهده عکس

95/08/27

37

P8

27

بزرگراه نیایش، نرسیده به خیابان ولیعصر، غرب به شرق

مشاهده عکس

95/06/22

47

P9

28

بزرگراه کردستان،پل عابر تقاطع آ اس پ ، جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/06/10

56

فرحزادی - صادقیه

B7

29

شهرک غرب ، بعد از میلاد نور، تقاطع ایوانک

مشاهده عکس

95/06/09

26

M8

30

صادقیه ، خیابان آیت اله کاشانی ، تقاطع خیابان اباذر، شرق به غرب

مشاهده عکس

95/06/15

53

M9

31

صادقیه ،خیابان آیت اله کاشانی ، تقاطع خیابان اباذر، غرب به شرق

مشاهده عکس

95/06/15

57

ولی عصر- جردن - حقانی

M19

32

خیابان ولیعصر، پیشانی پل سواره همت، وجه جنوب

مشاهده عکس

95/08/05

47

O

33

خیابان جردن نبش خیابان شهید ستاری، شمال به جنوب

مشاهده عکس

95/06/31- رزرو

19

O

34

چهارراه جهان کودک، ضلع شمال غربی (تقاطع جردن و حقانی)

مشاهده عکس

95/06/19

24

الهیه -ولنجک - دزاشیب - اندرزگو-فرمانیه

B8

35

الهیه، خیابان آفریقای شمالی، نبش خیابان مریم شرقی، دید روبرو

مشاهده عکس

95/06/31- رزرو

16

B9

36

ولنجک، خیابان یمن، ضلع شمال شرقی تقاطع مقدس اردبیلی

مشاهده عکس

95/06/31- رزرو

23

B10

37

مسیر میدان قدس به نیاوران (خیابان دزاشیب)،قبل از ورودی فرمانیه

مشاهده عکس

95/06/31 -رزرو

19

B11

38

بلوار اندرزگو، نبش خیابان دانیالی، شرق به غرب

مشاهده عکس

95/07/06

19

M3

39

بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب

مشاهده عکس

95/06/10

38

M4

40

بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، غرب به شرق

مشاهده عکس

95/06/10

21

امام علی

P16

41

بزرگراه امام علی، پل عابر بعد از جانبازان (گلبرگ) ، شمال به جنوب

مشاهده عکس

95/07/31

47

M15

42

بزرگراه امام علی، نرسیده به همت ، شمال به جنوب

مشاهده عکس

95/06/18

47

M16

43

بزرگراه امام علی، بالاتر از همت ، جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/06/15

60

صیاد

M12

44

بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوب

مشاهده عکس

95/08/07

57

رسالت

B12

47

بزرگراه رسالت، جنب پل سواره رو بنی هاشم، غر ب به شرق

مشاهده عکس

95/06/18

30

P10

48

بزرگراه رسالت، پل عابر چهارراه مجیدیه ، شرق به غرب

مشاهده عکس

95/07/12

41

P11

49

بزرگراه رسالت،پل عابر چهارراه مجیدیه ، غرب به شرق

مشاهده عکس

قابل اکران

41

باقری

B13

50

بزرگراه باقری ، تقاطع خیابان 196 شرقی، جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/07/09

17

M21

51

بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 ،دلاوران، شمال به جنوب

مشاهده عکس

95/07/04

41

M10

52

بزرگراه باقری، نرسیده به فرجام ،تقاطع 182 ، شمال به جنوب

مشاهده عکس

95/06/31

53

M11

53

بزرگراه باقری، بالاتر از فرجام ،تقاطع 182 ، جنوب به شمال

مشاهده عکس

96/05/14

53

آرژانتین-کریم خان_ هفت تیر

B14

54

میدان آرژانتین،خیابان احمد قصیر (بخارست) ،نبش شانزدهم، ضلع شمال شرقی

مشاهده عکس

95/06/17

16

P12

55

خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غرب

مشاهده عکس

95/10/11

62

P13

56

خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق

مشاهده عکس

95/06/15- رزرو

74

B15

57

 میدان هفت تیر،جنب درب مترو ، شمال به جنوب

مشاهده عکس

95/06/07

32

افسریه

P14

58

بزرگراه بسیج،پل عابر 20 متری افسریه (سر آهنگ)، شمال به جنوب

مشاهده عکس

قابل اکران

38

نواب

M17

59

بزرگراه نواب ،پل سواره کمیل ، شمال به جنوب

مشاهده عکس

96/05/14

56

ری

P15

60

خیابان امین حضور، روبروی مسجد همدانیها، جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/06/13

35

تهران-کرج

O

61

اتوبان تهران-کرج، مسیر رفت 200 متر بعد از پمپ بنزین وردآورد تیر برق 160

مشاهده عکس

95/07/04

103

تهران- قم

O

63

تهران- قم، بین عوارضی تهران و فرودگاه مسیر رفت، پل عابر کیلومتر18- وجه اصلی+ وجه فرعی

مشاهده عکس

قابل اکران

103 + 103

O

64

تهران- قم، بین عوارضی تهران و فرودگاه مسیر برگشت، پل عابر کیلومتر14- وجه اصلی+ وجه فرعی

مشاهده عکس

95/06/31- رزرو

103 + 103

مازندران

O

65

محور چالوس به نمک آبرود ،محدوده هچه رود، بیلبورد وسط جاده - مقابل بازارچین

مشاهده عکس

رزرو

62

O

66

محور نمک آبرود به چالوس، محدوده هچه رود، بیلبورد وسط جاده مقابل بازار چین

مشاهده عکس

رزرو

62

O

67

محور چالوس به نمک آبرود، محدوده هچه رود، بیلبورد وسط جاده - بیلبورد نرسیده به پلیس راه نمک آبرود

مشاهده عکس

رزرو

62