تعرفه بیلبورد 93
1393/04/29
 

مسیر

ردیف

آدرس تابلو

تصاویر

تاریخ رزرو

متراژ

آگهی

فعلی

همت

1

بزرگراه همت، پل کردستان، غرب به شرق

مشاهده عکس

93/05/01-رزرو

75

بانک شهر

2

بزرگراه همت، پل کردستان، شرق به غرب

مشاهده عکس

93/07/01

68

فامیلا

3

بزرگراه همت، شرق به غرب، قبل از پاسداران

مشاهده عکس

93/08/10

33

شاتل

4

بزرگراه همت، غرب به شرق قبل از خروجی شریعتی

مشاهده عکس

93/07/30-رزرو

37

سامسونگ

مدرس

5

بزرگراه مدرس، شمال به جنوب، پایین تر از همت، نرسیده به پل رسالت

مشاهده عکس

93/07/30-رزرو

41

سامسونگ

6

بزرگراه مدرس، شمال به جنوب 200 متر بعد از ورودی صدر به مدرس

مشاهده عکس

93/06/10-رزرو

50

چی توز

7

بزرگراه مدرس، جنوب به شمال نرسیده به خروجی صدر بالای

بام ساختمان

مشاهده عکس

93/07/01

50

فامیلا

صدر

8

بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی تابلوی دووجهی بالای بام

دارای چهار دید ( طبقه دوم اتوبان صدر دو مسر شرق و غرب، طبقه اول اتوبان صدر شرق به غرب، خیابان شریعتی جنوب به شمال)

مشاهده عکس

93/04/19

54

دراژه

77

 چمران 

حکیم

9

بزرگراه چمران، شمال به جنوب، پایین تر از پل نیایش 300متر قبل از پل مدیریت

مشاهده عکس

93/06/20

46

الی گشت

10

بزرگراه چمران، شرق به غرب، بعد از پمپ بنزین ولنجک، جنب پل نمایشگاه

مشاهده عکس

93/05/01-رزرو

33

فامیلا

11

بزرگراه چمران جنوب به شمال داخل لچکی همت شرق

مشاهده عکس

93/05/28-رزرو

33

کرمان موتور

12

بزرگراه حکیم، غرب به شرق، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از خروجی گیشا

مشاهده عکس

93/06/17

50

کرمان موتور

13

بزرگراه حکیم، غرب به شرق، پیشانی پل عابر خیابان گیشا

مشاهده عکس

93/07/30-رزرو

56

سامسونگ

14

بزرگراه حکیم، غرب به شرق، بعد از چمران، جنب پل کارگر

مشاهده عکس

93/07/01

50

فامیلا

امام علی

باقری

مطهری

15

بزرگراه امام علی، مسیر شمال به جنوب تقاطع بابایی

مشاهده عکس

93/05/01

52

فامیلا

16

بزرگراه امام علی، مسیر جنوب به شمال تقاطع بابایی

مشاهده عکس

93/05/01

52

کرمان موتور

17

بزرگراه باقری، جنوب به شمال، نرسیده به رسالت

مشاهده عکس

93/07/30-رزرو

62

سامسونگ

18

خیابان میرزای شیرازی ، شمال به جنوب تقاطع مطهری (دید از شمال)

مشاهده عکس

93/08/15

16

شاتل

19

مطهری ، تقاطع میرزای شیرازی ، ضلع شمال غربی (دیداز جنوب)

مشاهده عکس

قابل اکران

16

فرهنگی

 

 

مسیر

ردیف

آدرس تابلو

---

تاریخ رزرو

متراژ

آگهی

فعلی

دروس

ولیعصر

شریعتی

زعفرانیه

20

دروس، ضلع شمال غربی میدان هدایت

مشاهده عکس

93/04/31

16

پیوگان

21

خیابان ولیعصر، تقاطع فاطمی

مشاهده عکس

93/05/31

16

درنا

22

زعفرانیه، تقاطع خیابان اعجازی (آصف) و خیابان زعفرانیه شمال به جنوب

مشاهده عکس

93/10/30

13

پیوگان

23

خیابان شریعتی، جنوب به شمال، نرسیده به پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا

مشاهده عکس

93/09/05

16

پیوگان

کردستان، ملاصدرا،

جهان کودک، جردن

24

بزرگراه کردستان، شمال به جنوب، پل عابر قبل از همت

مشاهده عکس

93/04/24-رزرو

34

دراژه

25

خیابان ملاصدرا، ضلع شمال شرقی تقاطع شیخ بهایی

مشاهده عکس

93/04/27

19

پیوگان

26

چهارراه جهان کودک، ضلع جنوب غربی

مشاهده عکس

93/06/31

13

درنا

27

چهارراه جهان کودک، ضلع شمال غربی

مشاهده عکس

93/07/05

24

رایتل

28

خيابان جردن، شمال به جنوب ، پاين تر از ميرداماد ، پل عابر

مشاهده عکس

93/05/01-رزرو

28

فامیلا

29

خیابان جردن، شمال به جنوب، پایین تر از اسفندیاری

مشاهده عکس

93/09/04

15

شاتل

30

خیابان جردن شمالی، ورودی الهیه، نبش کوچه گلنار

مشاهده عکس

93/05/31-رزرو

15

سام سنتر

یادگار، نیایش ، اشرفی

31

بزرگراه یادگارامام ، شمال به جنوب پل عابر بعداز مرزداران (پل عابر خرمرودی)

مشاهده عکس

93/07/30

63

اقتصاد نوین

32

بزرگراه یادگارامام ، جنوب به شمال پل عابر قبل از مرزداران (پل عابر خرمرودی)

مشاهده عکس

93/07/30-رزرو

50

سامسونگ

33

بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل عابر مقابل تیراژه ، وجه شمال

مشاهده عکس

93/05/01-رزرو

44

فامیلا

34

بزرگراه‏ نیایش، پل پاکنژاد، غرب به شرق

مشاهده عکس

93/07/30

62

اقتصاد نوین

 

 

مسیر

ردیف

آدرس تابلو

---

تاریخ رزرو

متراژ

آگهی

فعلی

آزادگان

35

بزرگراه آزادگان، شمال به جنوب، بعد از جاده مخصوص ، تابلوی اول

مشاهده عکس

93/07/30

77

درنا

اتوبان تهران-

کرج

36

اتوبان تهران-کرج، شرق به غرب مقابل اکباتان قبل از ستاری اولین

تابلو

مشاهده عکس

93/05/01-رزرو

77

فامیلا

37

اتوبان تهران-كرج، شرق به غرب بعد از ستاري ، قبل از باكري مقابل اکباتان

مشاهده عکس

93/07/05

50

رایتل

38

اتوبان تهران-كرج، شرق به غرب بعد از پل شرقي استاديوم تابلوی اول

مشاهده عکس

93/06/20

57

نوکیا

اتوبان تهران- قم

39

تهران- قم، بين عوارضي تهران و فرودگاه مسير رفت، پل عابر کیلومتر 14

مشاهده عکس

93/05/30

103

-          

40

تهران- قم، بين عوارضي تهران و فرودگاه مسير برگشت، پل عابر کیلومتر 14

مشاهده عکس

93/05/01

103

بانک شهر

جاده فرودگاه

41

اتوبان اختصاصی فرودگاه امام خمینی- بیلبورد چهارم

مشاهده عکس

قابل اکران

75

-

مازندران

42

مسیر چالوس به نمک آبرود، محدوده هچه رود، وسط جاده بیلبورد

مقابل مسترپیچ2وجهی

مشاهده عکس

93/06/15

هروجه

62

پانوراما

43

مسیر چالوس به نمک آبرود،محدوده هچه رود،وسط جاده بیلبورد

مقابل رستوران باران

مشاهده عکس

93/05/01-رزرو

62

دراژه

44

مسیر نمک آبرود ب چالوس،محدوده هچه رود،وسط جاده بیلبورد

مقابل بازار چین

مشاهده عکس

93/05/20

62

درنا