اطلاعات تابلوهای شرکت تبلیغاتی رسش

 

به روز رسانی :  1395/04/06

 

مسیر

کد

ردیف

آدرس تابلو

تصاویر

تاریخ رزرو

متراژ

همت

B1

1

بزرگراه همت ، بعد از چمران ،تابلوی اول، غرب به شرق

مشاهده عکس

95/04/22-رزرو

66

B2

2

بزرگراه همت، ورودی پاسداران ،شرق به غرب

مشاهده عکس

95/05/19

33

M1

3

بزرگراه همت ، نرسیده به صیاد ، پل سواره هروی ، شرق به غرب

مشاهده عکس

95/04/10

57

M2

4

بزرگراه همت ، بعد از صیاد ، پل سواره هروی ، غرب به شرق

مشاهده عکس

95/05/31

57

P1

5

بزرگراه همت ،حدفاصل جنت آباد و پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق

مشاهده عکس

95/05/02

42

مدرس

B3

6

بزرگراه مدرس، پایین تر از بلوار آرش(اسفندیاری)، شمال به جنوب

مشاهده عکس

95/04/22- رزرو

32

P2

7

بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/05/19

62

O

8

بزرگراه مدرس،جنب پارك وي، جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/04/24- رزرو

27

O

9

 مدرس، پل رسالت، شمال به جنوب، پل سواره

مشاهده عکس

95/05/19

62

صدر

O

10

بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ، شرق به غرب

مشاهده عکس

95/04/31 رزرو

55

O

11

بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ، غرب به شرق

مشاهده عکس

95/04/31 رزرو

79

 چمران 

B4

12

بزرگراه چمران، جنب پل سئول- یادگار، جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/04/15

63

O

13

بزرگراه چمران شرق به غرب پیشانی پل سواره نمایشگاه

مشاهده عکس

95/06/28

40

حکیم- ستاری

M18

14

بزرگراه حکیم ، نرسیده به خروجی ستاری شمال مقابل فروشگاه کوروش، شرق به غرب

مشاهده عکس

قابل اکران

47

M7

15

بزرگراه حکیم، بعد از ستاری مقابل فروشگاه کوروش ، غرب به شرق

مشاهده عکس

95/05/19

47

P4

16

بزرگراه حکیم پل عابر بلوار اباذر، شرق به غرب

مشاهده عکس

95/05/10

47

P17

17

بزرگراه حکیم پل عابر بلوار اباذر، غرب به شرق

مشاهده عکس

95/05/19

41

B17

18

بزرگراه حکیم قبل از شیخ فضل اله غرب به شرق

مشاهده عکس

95/04/12

75

P6

19

بزرگراه ستاری ، تقاطع بلوار فردوس، جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/05/22

64

شیخ فضل اله

M5

20

بزرگراه شیخ فضل اله ، پایین تراز میدان صنعت ،پل سواره قبل از همت ، شمال به جنوب

مشاهده عکس

95/05/02

47

M6

21

بزرگراه شیخ فضل اله ،پل سواره بعد از همت ، جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/05/19

41

P7

22

بزرگراه شیخ فضل اله ،پل سواره یادگار، جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/05/26

60

سعادت آباد-یادگار-نیایش-کردستان

M22

23

بزرگراه یادگار امام ، بالاتر از نیایش پل سواره خروجی میدان سرو ،جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/04/15

50

B5

24

بزرگراه یادگار امام ، بعد از مرزداران، نرسیده به خروجی حکیم ،جنوب به شمال(تابلوی اول)

مشاهده عکس

95/05/10

75

O

25

یادگار امام، شمال به جنوب، بعد از حکیم نرسیده به مرزداران، پل عابر

مشاهده عکس

95/04/18

61

B6

26

بزرگراه نیایش، بعد از چمران، قبل از پل سواره فرهنگ، شرق به غرب

مشاهده عکس

95/04/15

37

P8

27

بزرگراه نیایش، نرسیده به خیابان ولیعصر، غرب به شرق

مشاهده عکس

95/04/12

47

P9

28

بزرگراه کردستان،پل عابر تقاطع آ اس پ ، جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/05/29

56

فرحزادی - صادقیه

B7

29

شهرک غرب ، بعد از میلاد نور، تقاطع ایوانک

مشاهده عکس

95/05/10

26

M8

30

صادقیه ، خیابان آیت اله کاشانی ، تقاطع خیابان اباذر، شرق به غرب

مشاهده عکس

95/06/09

53

M9

31

صادقیه ،خیابان آیت اله کاشانی ، تقاطع خیابان اباذر، غرب به شرق

مشاهده عکس

95/04/12

57

ولی عصر- جردن - حقانی

M19

32

خیابان ولیعصر، پیشانی پل سواره همت، وجه جنوب

مشاهده عکس

95/05/14

47

O

33

خیابان جردن نبش خیابان شهید ستاری، شمال به جنوب

مشاهده عکس

95/04/31

19

O

34

چهارراه جهان کودک، ضلع شمال غربی (تقاطع جردن و حقانی)

مشاهده عکس

95/05/19

24

الهیه -ولنجک - دزاشیب - اندرزگو-فرمانیه

B8

35

الهیه، خیابان آفریقای شمالی، نبش خیابان مریم شرقی، دید روبرو

مشاهده عکس

95/04/31- رزرو

16

B9

36

ولنجک، خیابان یمن، ضلع شمال شرقی تقاطع مقدس اردبیلی

مشاهده عکس

95/04/31- رزرو

23

B10

37

مسیر میدان قدس به نیاوران (خیابان دزاشیب)،قبل از ورودی فرمانیه

مشاهده عکس

95/04/31 -رزرو

19

B11

38

بلوار اندرزگو، نبش خیابان دانیالی، شرق به غرب

مشاهده عکس

95/04/12

19

M3

39

بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب

مشاهده عکس

95/04/15

38

M4

40

بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، غرب به شرق

مشاهده عکس

95/05/31

21

امام علی

P16

41

بزرگراه امام علی، پل عابر بعد از جانبازان (گلبرگ) ، شمال به جنوب

مشاهده عکس

قابل اکران

47

M15

42

بزرگراه امام علی، نرسیده به همت ، شمال به جنوب

مشاهده عکس

95/04/11

47

M16

43

بزرگراه امام علی، بالاتر از همت ، جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/04/15

60

صیاد

M12

44

بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوب

مشاهده عکس

95/06/07

57

O

45

صیاد شیرازی، بعد از پل هروی جنب خروجی پاسداران، شمال به جنوب

مشاهده عکس

95/05/09

62

O

46

 صیاد شیرازی، بالاتر از همت جنب خروجی هروی، پل عابر، جنوب به شمال،

مشاهده عکس

95/04/10

62

رسالت

B12

47

بزرگراه رسالت، جنب پل سواره رو بنی هاشم، غر ب به شرق

مشاهده عکس

95/04/10

30

P10

48

بزرگراه رسالت، پل عابر چهارراه مجیدیه ، شرق به غرب

مشاهده عکس

95/04/12

41

P11

49

بزرگراه رسالت،پل عابر چهارراه مجیدیه ، غرب به شرق

مشاهده عکس

95/09/15

41

باقری

B13

50

بزرگراه باقری ، تقاطع خیابان 196 شرقی، جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/05/09

17

M21

51

بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 ،دلاوران، شمال به جنوب

مشاهده عکس

95/05/31

41

M10

52

بزرگراه باقری، نرسیده به فرجام ،تقاطع 182 ، شمال به جنوب

مشاهده عکس

95/04/22

53

M11

53

بزرگراه باقری، بالاتر از فرجام ،تقاطع 182 ، جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/05/14

53

آرژانتین-کریم خان_ هفت تیر

B14

54

میدان آرژانتین،خیابان احمد قصیر (بخارست) ،نبش شانزدهم، ضلع شمال شرقی

مشاهده عکس

95/04/15

16

P12

55

خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غرب

مشاهده عکس

95/04/27- رزرو

62

P13

56

خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق

مشاهده عکس

95/06/10

74

B15

57

 میدان هفت تیر،جنب درب مترو ، شمال به جنوب

مشاهده عکس

95/06/02

32

افسریه

P14

58

بزرگراه بسیج،پل عابر 20 متری افسریه (سر آهنگ)، شمال به جنوب

مشاهده عکس

قابل اکران

38

نواب

M17

59

بزرگراه نواب ،پل سواره کمیل ، شمال به جنوب

مشاهده عکس

95/05/14

56

ری

P15

60

خیابان امین حضور، روبروی مسجد همدانیها، جنوب به شمال

مشاهده عکس

95/05/10

35

تهران-کرج

O

61

اتوبان تهران-کرج، جنب کارخانه رنو مسیر برگشت

مشاهده عکس

95/05/31

131

O

62

اتوبان تهران کرج،بعد از ورودی همت ،روبروی کارخانه رنو، مسیر رفت


95/05/12

131

تهران- قم

O

63

تهران- قم، بین عوارضی تهران و فرودگاه مسیر رفت، پل عابر کیلومتر14- وجه اصلی+ وجه فرعی

مشاهده عکس

95/03/31- رزرو

103 + 103

O

64

تهران- قم، بین عوارضی تهران و فرودگاه مسیر برگشت، پل عابر کیلومتر14- وجه اصلی+ وجه فرعی

مشاهده عکس

95/03/31- رزرو

103 + 103

مازندران

O

65

محور چالوس به نمک آبرود ،محدوده هچه رود، بیلبورد وسط جاده - مقابل بازارچین

مشاهده عکس

رزرو

62

O

66

محور نمک آبرود به چالوس، محدوده هچه رود، بیلبورد وسط جاده مقابل بازار چین

مشاهده عکس

رزرو

62

O

67

محور چالوس به نمک آبرود، محدوده هچه رود، بیلبورد وسط جاده - بیلبورد نرسیده به پلیس راه نمک آبرود

مشاهده عکس

رزرو

62