82 | تهران-کرج | اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، بعد از ستاری نرسیده به استادیوم آزادی
82 کد | H14 بیلبورد 51 متر
رزرو تابلو
83 | تهران-کرج | اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به پل سواره ستاری
83 کد | V11 بیلبورد 79 متر
رزرو تابلو