1 | باکری| بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوب
78 کد | H6 بیلبورد 33 متر
رزرو تابلو