69 | بهشتی | خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربی
69 کد | V10 بیلبورد 16 متر
رزرو تابلو