63 | جردن | بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقی 11111111111111111111111
63 کد | L6 بیلبورد 16 متر
64 | جردن | بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمال
64 کد | V7 بیلبورد عمودی 19 متر