92 | جمهوری | خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین
92 کد | B8 بیلبورد عمودی 16
93 | جمهوری | خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادی
93 کد | L8 بیلبورد عمودی 16 متر