66 | دروس | میدان هدایت، ضلع شمال غربی
66 کد | H11 بیلبورد عمودی 16 متر
رزرو تابلو