55 | زعفرانیه | خیابان مقدس اردبیلی جنب مجتمع پالادیوم
55 کد | B9 بیلبورد عمودی 16 متر