1 | سعادت‌آباد | بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمال
48 کد | G7 پل عابر  47 متر