49 | شهرک‌غرب | میدان صنعت ، ضلع جنوب غربی 111111111111111111111111111111111
49 کد| L7 بیلبورد 34 متر
50 | شهرک‌غرب | خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول)
50 کد | V8 بیلبورد 19 متر