1 | پاسداران | خیابان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(06)
65 کد | L9 بیلبورد عمودی 22 متر