58 | کامرانیه | خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی)
58 کد | H10 بیلبورد عمودی 16 متر
1 | کامرانیه | خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمال
59 کد | V6 بیلبورد عمودی 16 متر