اکران های محیطی برند روژین در تهران

همت، پل سواره توانیر، غرب به شرق 
همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب
همت،بعداز یادگار امام،قبل از خروجی یادگارشمال،غرب به شرق
همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ، شرق به غرب
زین الدین (همت شرق) ، خروجی هنگام – دلاوران ، غرب به شرق
مدرس، لچکی خروجی حقانی، شمال به جنوب
زین الدین (همت شرق) ، خروجی هنگام – دلاوران ، غرب به شرق
مدرس، لچکی خروجی حقانی، شمال به جنوب