اکران های محیطی هوآوی در تهران

 

بزرگراه همت شرق به غرب نرسیده به شهرک قدس
بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرق
بزرگراه نیایش جنب خروجی کردستان جنوب -شرق به غرب
بزرگراه مدرس 200متر پایین تر از ورودی صدر -شمال به جنوب
خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق
بزرگراه نیایش جنب خروجی کردستان جنوب-شرق به غرب