اکران های محیطی برند ایلیااستیل در شهرستان‌ها

مازندران، آرامشهر
مازندران، محمودآباد
مازندران، چالوس به نمک آبرود مسیر برگشت
مازندران، بابل امیر کلا
مازندران، رستم کلا
مازندران، روبه روی هتل دوریکا