جردن

L6 بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقی ضلع شمال شرقی بیلبورد 16

جردن

V7 بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمال بیلبورد عمودی 19