دروس

H11 دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربی بیلبورد عمودی 16