80-79-78 | سعادت آباد | میدان کاج ،ضلع جنوب غربی
کد | L40 منطقه | 2 تعداد | 3 متراژ | 18
81 | سعادت آباد | انتهای بلوار 24 متری ، تقاطع خیابان دشت بهشت
کد | L41 منطقه | 2 تعداد | 1 متراژ | 6
83-82 | سعادت آباد | میدان شهرداری(میدان قیصر امین پور) ، ضلع جنوب غربی
کد | L42 منطقه | 2 تعداد | 2 متراژ | 12
84 | سعادت آباد | تقاطع لچکی خیابان سی و هشتم
کد | L43 منطقه | 2 تعداد | 1 متراژ | 6