62-61 | میدان عطار | به سمت میرداماد، خیابان نجفی مقدم ، جنب درب باشگاه تنیس استقلال
کد | L32 منطقه | 3 تعداد | 2 متراژ | 12