اکران های محیطی برند کیان در شهرستان‌ها

مشهد _ میدان آزادی

اصفهان

اصفهان

تبریز

تبریز

شیراز

شیراز

متل‌قو

رویان

مرزن‌آباد

ایزدشهر

فیروزکوه