تبلیغات در رسانه‌های مکتوب و مطبوعات

مطبوعات به عنوان رسانه‌های مکتوب، همیشه برای تبلیغات مورد توجه کسب و کارها بوده‌اند. از روزنامه‌های سراسری که در تمام کشور توزیع می‌شوند تا روزنامه‌های محلی که در یک شهر یا استان خاص توزیع می‌شوند. از مجله‌ها و کتابچه‌های تبلیغاتی که به صورت منظم در مناطق مختلف شهری به صورت مستقل توزیع می‌شوند تا ویژه ‌نامه‌های ضمیمه روزنامه‌ها تا هفته نامه‌ها و ماهنامه‌های تخصصی. اگر بخواهیم اصطاح دقیق و علمی در مورد این حوزه را به کار ببریم باید از اصطاح Press Advertising یا تبلیغات مطبوعاتی استفاده کنیم. تبلیغات مطبوعاتی زیرمجموعه‌ای از تبلیغات مکتوب محسوب می‌شود.

رسانه‌های مکتوب نظیر

روزنامه، مجلات تخصصی نیز در زمره رسانه‌هایی هستند که با توجه به طول عمر و تاثیرگذاری آنها میتوان در کناره دیگر رسانه‌های تبلیغاتی به عنوان محرک اطاع رسانی در خصوص جزئیات کالا و خدمات بهره برد

رسانه‌های دیجیتال
رسانه‌ای است که تبادل با انتشار محتوا در آن، تنها به کمک ابزارهای دیجیتالی میسر می‌باشد. و تمام فعالیت‌هایی که به منظور تبلیغ محصول، خدمات، برندها و بررسی رفتار مشتری در بستر فضای مجازی صورت می‌پذیرد را در بر می‌گیرد.