Environmental advertising

OOH ADVERTISING IN RASESH MEDIA

شایان ذکر است تابلوهای شرکت تبلیغاتی رسش در کلیه بزرگراه ها ، خیابان های اصلی و فرعی، میادین ، تقاطع ها و نقاط استراتژیک شهر تهران گسترده می باشد و با در اختیار داشتن امکانات حرفه ای و نیرو های اجرایی متخصص به صورت شبانه روزی کمپین های تبلیغات محیطی را در بالاترین کیفیت اجرا می نماید. نفوذ و تاثیر رسانه ها تا جایی است که برخی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه ها بر ذهن و حتی رفتار مخاطبان بسیار تاثیر گذار می باشد و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، اینکه به چه چیز فکر کنیم را به ما می آموزند.

OOH ADVERTISING

BILLBOARD

More than 200 boards

مشاهده تعرفه بیلبوردها
OOH ADVERTISING

CLB PANEL

More than 200 pieces

مشاهده تعرفه CLB

دپارتمان های شرکت تبلیغاتی رسش

مجموعه‌ای کامل از خدمات تبلیغاتی و بازاریابی
آتلیه طراحی گرافیک
OOH رسانه محیطی
tvc تیزرهای تلویزیونی
دیجیتال مارکتینگ