نیایش

L4 بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)،  شرق به غرب  بیلبورد 51

نیایش

G14 بزرگراه نیایش، نرسیده به پل سعادت آباد، غرب به شرق غرب به شرق غرب به شرق غرب به شرق  بیلبورد 35