پاسداران

L9 خیابان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(06) بیلبورد عمودی 22