رسانه محیطی

رسانه محیطی

یکی از قسمت‌های بسیار مهم تبلیغات، رسانه های محیطی است. رسانه های محیطی شامل موارد زیر است: 1- بیلبورد 2- پل 3- استرابورد 4- سی ال بی 5- مترو 6- اتوبوس 7- برایت بورد 8- های بورد...